Terug

Beleggen via ZIB Investments, hoe werkt het?

26 april 2023

Investeren bij ZIB Investments
Bij ZIB Investments bieden wij beleggingsprojecten aan op gebied van recreatief vastgoed, maatschappelijk relevant vastgoed, zorgvastgoed en private equity fondsen. U kunt bij ons op verschillende manieren investeren: door middel van participaties en verhandelbare obligaties. Maar hoe werkt het precies? In deze blog vertellen wij meer over de verschillende beleggingsmogelijkheden die wij u aanbieden.

Beleggingsprojecten met obligaties en participaties
Regelmatig bieden wij beleggingsprojecten aan waarbij ZIB Investments Beheer B.V. participaties aanbiedt in een vastgoedfonds en via ZIB Beleggingsonderneming B.V. geïnvesteerd kan worden door obligaties. Een overzicht van al onze succesvolle beleggingsprojecten ziet u hier. Voor bijvoorbeeld de aankoop van vastgoed wordt een vastgoedfonds gestructureerd. Het kapitaal dat nodig is voor de aankoop van het vastgoed wordt opgehaald bij verschillende investeerders. Eén van de investeerders is een uitgevende instelling. Deze uitgevende instelling haalt via ZIB Beleggingsonderneming het investeringsbedrag op door het uitgeven van obligaties. Deelname is hierbij mogelijk vanaf € 5.000 (verschillend per project). De obligatiehouders investeren hiermee indirect in het vastgoed. Daarnaast kan er ook direct worden deelgenomen in het vastgoedfonds door het investeren in participaties. Hierbij ligt de deelnamegrens wettelijk vanaf € 100.000. De aanbieding van deze participaties gaat via ZIB Investments Beheer B.V. Onderstaand treft u een schema waar in deze samenstelling is afgebeeld.

Weergave

Investeren via obligaties
De begeleiding van de uitgifte van de obligaties wordt verzorgd door ZIB Beleggingsonderneming B.V. Zij beschikt over de nodige vergunningen voor het aanbieden van obligatieleningen. Hierbij investeert u door middel van obligaties, een (verhandelbaar) schuldbewijs. Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat u deze op elk gewenst moment kunt overdragen. U bent dus niet afhankelijk van de vaste aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan (onbekende) derden. Deze overdracht kan door middel van een schriftelijke overeenkomst via ZIB Beleggingsonderneming gerealiseerd worden. Meer over verhandelbare obligaties leest u hier

Investeren via participaties
Al meer dan 20 jaar is ZIB Investments Beheer B.V. actief in het plaatsen en beheren van vastgoedfondsen. ZIB Investments Beheer B.V. heeft een AIFMD-vergunning als beheerder van vastgoedfondsen. Bij deze beleggingsmogelijkheid neemt u deel via participaties in een commanditaire vennootschap, ook wel een CV genoemd. In deze structuur vormt u samen met de andere investeerders (participanten/commanditaire vennoten) en de beherend vennoot het vastgoedfonds. Meer over de mogelijkheden van deelname in een vastgoedfonds leest u hier

wat kunt u van ons verwachten?
Gedurende de looptijd van de projecten worden investeringen nauwgezet gevolgd. Als investeerder ontvangt u periodiek en tijdig de rente over uw investering. De rentebetalingen worden weergegeven in uw online account. Tijdens de looptijd ontvangt u aflossing op uw investering(en), zodat u aan het einde van het project uw gehele investering terugbetaald heeft gekregen. De aflosmomenten verschillen per beleggingsproject. Wij informeren onze investeerders met jaarlijkse bijeenkomsten en tussentijdse nieuwsbrieven. Ook bent u altijd van harte welkom op ons kantoor om de mogelijkheden van investeren bij ZIB Investments persoonlijk te bespreken.

Ook beleggen bij ZIB Investments?
Jarenlange ervaring op het gebied van investeringen in recreatief- en zorgvastgoed in combinatie met betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor onze investeerders, is wat ons uniek maakt. Wij zijn de schakel tussen ondernemers die financiering zoeken en beleggers die rendement op hun vermogen wensen. Bij ZIB Investments zorgen wij ervoor dat u zorgeloos kunt investeren! Per jaar bieden wij een aantal beleggingsprojecten aan voor onze investeerders. In 2023 verwachten u weer nieuwe beleggingsprojecten te kunnen aanbieden. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe beleggingsmogelijkheden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief, zodat u als eerste geïnformeerd bent.