Vastgoedfondsen

Wat zijn vastgoedfondsen?

Vastgoedfondsen zijn beleggingsfondsen gericht op vastgoed. Hierbij wordt het vermogen van verschillende beleggers bijeengebracht in een beleggingsstructuur, waarbij je participeert in een commanditaire vennootschap (CV). Samen met andere investeerders - de commanditaire vennoten - en een beherend vennoot, participeer je in een fonds gericht op onroerend goed. Deze beleggingsstructuur biedt een kans om deel te nemen aan gespecialiseerde fondsen in de recreatieve en maatschappelijke vastgoedsector, zonder de lasten van direct vastgoedbeheer.

Hoe ziet investeren in een vastgoedfonds eruit?

De eigenschappen hieronder verschillen per vastgoedfonds. 

Vastgoedfondsen

Hoe investeer je? Toewijzing van participaties
Hiermee word je vennoot in de commanditaire vennootschap
Soort investering Met name recreatief of maatschappelijk vastgoed
Minimale inleg v.a. € 100.000
Maximale inleg N.v.t.
Eenmalig kosten beleggen Emissiekosten 2%
Jaarlijkse kosten beleggen Geen
Looptijd 10-17 jaar
Aflossing Jaarlijks
Rendement vastgoedfonds 6% - 9%
Uitkering rendement Per kwartaal of halfjaarlijks
Participaties verhandelbaar? Nee
Jaarlijkse bijeenkomst investeerders? Ja
Hoe worden afspraken vastgelegd? In CV-overeenkomst

Regelgeving ZIB Investments Beheer B.V.

Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing (de Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. De AFM heeft aan ZIB Investments Beheer B.V. een AIFMD-vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Participeren in een vastgoedfonds

Investeren in een vastgoedfonds via ZIB betekent dat je participeert in een 'closed-end' fonds. Je investeert hierbij door middel van participaties die bij start worden uitgegeven en waarbij het niet mogelijk is om later nog toe te treden. Deelname is mogelijk vanaf € 100.000. De vastgoedfondsen zijn voornamelijk fondsen op het gebied van recreatief of maatschappelijk vastgoed. Er zijn direct of indirecte investeringen in vastgoed via het fonds. Bij een directe investering koopt de beherend vennoot van het fonds het vastgoed en dit wordt verhuurd aan een partij via een langdurige huurovereenkomst. Bij een indirecte vastgoedinvestering wordt er via het fonds een financiering verstrekt aan de onderneming die bijvoorbeeld een herfinanciering voor vastgoed nodig heeft. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor als je wilt investeren in onroerend goed, maar je je verder niet wilt bekommeren om de operationele aspecten zoals verhuur en onderhoud.

Rendement op een vastgoedfonds bij ZIB Investments

Tijdens de looptijd van het vastgoedfonds krijg je als investeerder per halfjaar of per kwartaal (afhankelijk van het specifieke fonds) het rendement uitbetaald. Uitbetaling van rendement is altijd afhankelijk van de cashflow van het fonds. Het rendement verschilt per vastgoedfonds. De afspraken hiervoor worden vastgelegd in de CV-overeenkomst en het prospectus. Als beheerder houden wij je op de hoogte van de betaalmomenten en jaarlijks vindt er een vergadering plaats, waarin ZIB verslag doet en de jaarrekening, begroting en overige zaken worden besproken.

Hoe werkt terugbetaling van de inleg in een vastgoedfonds?

De looptijd van een vastgoedfonds varieert meestal tussen de 10 en 17 jaar. De inkoop van participaties verschilt per fonds. Soms wordt er tijdens de looptijd inleg terugbetaald en soms aan het einde van de looptijd. De momenten van terugbetaling en de bedragen zijn vastgelegd in de CV-overeenkomst, maar zijn afhankelijk van de cashflow van het fonds. De voorwaarden hiervoor vind je terug in het prospectus en de CV-overeenkomst van het fonds.

Welke kosten zijn verbonden aan vastgoedfondsen?

Eenmalige emissiekosten

Voor je investering in een vastgoedfonds worden geen jaarlijkse beheerkosten in rekening gebracht. Er zijn wel eenmalige emissiekosten, die je bij het begin van je investering boven op je inleg betaalt. De opbrengst van de emissiekosten wordt door ZIB Investments ingezet voor de werkzaamheden bij het aanbieden en uitgeven van de participaties. Deze emissiekosten bedragen 2% over je investering.

Administratiekosten

De participaties in vastgoedfondsen zijn niet verhandelbaar. Er is wel een beperkte mogelijkheid voor overdracht. De voorwaarden voor overdracht staan beschreven in de betreffende overeenkomsten van de commanditaire vennootschap. Bij een overdracht van participaties worden administratiekosten in rekening gebracht bij de participant die zijn participaties wil overdragen. De kosten voor elke overdracht zijn € 750,00. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Externe bewaarder per vastgoedfonds

Ieder vastgoedfonds dat door ZIB Investments wordt beheerd heeft een externe bewaarder. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de bewaarder is het zorgvuldig beheren van de activa en toezicht houden op de geldstromen, in het belang van de participanten. In de activa zijn twee categorieën: enerzijds zijn er financiële instrumenten die in bewaarneming worden genomen en anderzijds zijn er overige activa waarvoor een register moet worden bijgehouden.

Naast deze zogenaamde bewaarderstaak, houdt de bewaarder ook toezicht houdt op wat de beheerder, ZIB Investments dus, voor het fonds doet. De onderlinge afspraken worden per vastgoedfonds vastgelegd. De bewaarder en ZIB hebben regelmatig contact en de bewaarder is ook aanwezig tijdens de jaarvergaderingen. De bewaarder staat onder toezicht van de AFM en rapporteert halfjaarlijks aan de AFM over de vastgoedfondsen waar zij op toeziet.

Ook participeren in een vastgoedfonds?

Sinds 1999 hebben wij bijna 30 verschillende vastgoedfondsen succesvol geïntroduceerd en beheerd. Een overzicht van al onze beheerde vastgoedfondsen kun je hier bekijken. Regelmatig bieden wij nieuwe vastgoedfondsen aan, waarbij vanaf € 100.000 kan worden deelgenomen. Inschrijven voor een nieuw vastgoedfonds loopt niet via het online klantportaal, maar schriftelijk via ons en een notaris. Wil je meer informatie over deelnemen in een vastgoedfonds? Neem dan contact met ons op, we staan je graag te woord.

Wat zijn de risico's van beleggen in een vastgoedfonds?

Beleggen in een vastgoedfonds kan een aantrekkelijk rendement opleveren. Maar aan iedere vorm van investeren zijn risico's verbonden. Het vastgoedfonds zal er alles aan doen om deze risico's zo laag mogelijk te houden, ondanks kunnen deze risico's zich voordoen. Denk hierbij aan zaken zoals: huurrisico, wetgevingsrisico, debiteurenrisico, het ontwikkelingsrisico en uittredingsrisico.

Wij vinden het belangrijk om je hier goed over te informeren. Voor ieder vastgoedfonds dat wordt aangeboden via ZIB is een prospectus beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. Daarnaast wordt voorafgaand aan de inschrijving door ons een klantonderzoek op je inschrijving uitgevoerd. Meer hierover vind je op pagina met veelgestelde vragen. Wij vinden het belangrijk dat je bewust bent van de hiernaast vermelde criteria.

  • Het is belangrijk om het gehele het prospectus en de bijbehorende bijlagen goed te lezen.
  • We raden aan om een investering zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel en om dit te zien als een onderdeel van een bredere beleggingsstrategie.
  • Het is essentieel dat je voldoende liquiditeit aanhoudt, zodat je op (middel)lange termijn kan blijven voldoen aan je (financiële) verplichtingen.
  • Mocht de opbrengst lager zijn dan verwacht, dan is het belangrijk dat je in staat bent dit te kunnen compenseren met je vermogen en/of andere inkomsten.
  • We raden sterk af om deel te nemen met geleend geld.
  • Het is verstandig om je investeringen te spreiden over verschillende investeringsmogelijkheden.

Kwaliteit van onze dienstverlening

We zijn toegewijd aan het leveren van de best mogelijke service en we blijven onze processen voortdurend evalueren om de kwaliteit hoog te houden. Desondanks kan het voorkomen dat je om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Bij ZIB vinden we het zeer belangrijk om klachten zorgvuldig te behandelen. Dit helpt ons om onze processen en dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie over klachten en geschillen, kun je hier meer lezen.

Ons bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
De dagelijks beleid bepalers van ZIB Investments Beheer B.V. zijn de heer J.F. van den Ouden en mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Onze bestuurders zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Voor de AIFMD-vergunningaanvraag zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt met betrekking tot werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd. Als organistaie beschikken wij over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen die door de compliance officer actueel wordt gehouden.