Regelgeving ZIB

Welke regelgeving is van toepassing?

ZIB Investments Beheer B.V. | AIFMD- vergunning
ZIB Investments Beheer B.V. heeft van de AFM een AIFMD-vergunning verkregen als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als beheerder van beleggingsinstellingen geregisteerd in het register van vergunninghoudende AIFMs onder nummer 15004320. Investeren bij ZIB Investments Beheer B.V. is mogelijk door middel van participaties in vastgoedfondsen. Hiermee wordt u vennoot in de commanditaire vennootschap.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. | MiFID II- vergunning
ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten een vergunning als beleggingsonderneming voor beleggingsdiensten (MiFID II-vergunning) als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat geregistreerd onder nummer 14005017. ZIB Beleggingsonderneming B.V. mag de volgende diensten verlenen: orders doorgeven van financiële instrumenten, financiële instrumenten plaatsen zonder plaatsingsgarantie. 

Investeren is mogelijk door middel van verhandelbare obligaties. ZIB Beleggingsonderneming zal bij projecten met obligatie-uitgifte van meer dan € 5 miljoen onder deze regelgeving haar projecten  aanbieden. Lees hieronder over de bijbehorende regelgeving.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. | ECSP- vergunning
ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft van de AFM een vergunning als crowdfundingdienstverlener (ECSP- vergunning) en staat geregistreerd onder nummer 32000027. ZIB Beleggingsonderneming mag de volgende crowdfundingdiensten verlenen: het plaatsen zonder plaatsingsgarantie van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders, het beheren van een prikbord, het verlenen van activabewaringsdiensten, het verlenen van betalingsdiensten, het gebruiken van special purpose vehicles voor het verlenen van crowdfundingdiensten, het toepassen van kredietscores op crowdfundingprojecten en het voorstellen van de prijs en/of de rentevoet van crowdfundingaanbiedingen.

Investeren is mogelijk door middel van verhandelbare obligaties. ZIB Beleggingsonderneming B.V. zal bij projecten met een maximale obligatie-uitgifte tot € 5 miljoen onder deze regelgeving haar projecten  aanbieden. Lees hieronder over de bijbehorende  regelgeving.