Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Regelgeving

Welke regelgeving is van toepassing?

Ieder beleggingsproduct heeft zijn eigen toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze pagina leest u meer over de regelgeving en het toezicht.

ZIB Investments Beheer B.V.
Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing (de Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen.
ZIB Investments Beheer B.V. valt met het beheer van onze fondsen onder het AIFMD-light registratieregime. Bestuurders van ZIB Investments Beheer B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

ZIB Crowdfunding B.V.
Wij hebben als ZIB Crowdfunding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039. Het register van de AFM kunt u hier inzien. Bestuurders van ZIB Crowdfunding B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

ZIB Beleggingsonderneming B.V.
Voor begeleiding van de uitgifte van overdraagbare obligaties hebben wij als ZIB Beleggingsonderneming B.V. een vergunning ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). ZIB Beleggingsonderneming B.V. is opgenomen in het register van de AFM. Wij staan hiermee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Bestuurders van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

Via onderstaande links vindt u meer over de volgende onderwerpen: