Regelgeving ZIB

ZIB Investments Beheer B.V. | AIFMD- vergunning
ZIB Investments Beheer B.V. heeft van de AFM een AIFMD-vergunning verkregen volgens artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en is geregistreerd als beheerder van beleggingsinstellingen in het register van vergunninghoudende AIFMs onder nummer 15004320.

Je kunt investeren bij ZIB Investments Beheer B.V. door deel te nemen met participaties in vastgoedfondsen vanaf € 100.000. Hiermee word je vennoot in de commanditaire vennootschap, hierboven lees je meer over de bijbehorende regelgeving.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. | MiFID II- vergunning
ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten een vergunning als beleggingsonderneming voor beleggingsdiensten (MiFID II-vergunning) zoals beschreven in artikel 2:96 Wft, en is geregistreerd onder nummer 14005017. ZIB Beleggingsonderneming B.V. mag de volgende diensten verlenen: het doorgeven van orders voor financiële instrumenten en plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie. 

Je kunt investeren via verhandelbare obligaties. Bij projecten met een obligatie-uitgifte van meer dan € 5 miljoen zal ZIB Beleggingsonderneming B.V. onder deze regelgeving haar projecten aanbieden. Hierboven lees je meer over de bijbehorende regelgeving.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. | ECSP- vergunning
ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft van de AFM een vergunning als crowdfundingdienstverlener (ECSP- vergunning) en is geregistreerd onder nummer 32000027. ZIB Beleggingsonderneming mag de volgende crowdfundingdiensten verlenen: het plaatsen zonder plaatsingsgarantie van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders, het beheren van een prikbord, het verlenen van activabewaringsdiensten, het verlenen van betalingsdiensten, het gebruiken van special purpose vehicles voor het verlenen van crowdfundingdiensten, het toepassen van kredietscores op crowdfundingprojecten en het voorstellen van de prijs en/of de rentevoet van crowdfundingaanbiedingen.

Je kunt investeren via verhandelbare obligaties. Bij projecten met een maximale obligatie-uitgifte tot € 5 miljoen zal ZIB Beleggingsonderneming B.V. onder de Europese regelgeving haar projecten aanbieden. Hierboven lees je meer over de bijbehorende regelgeving.