Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Regelgeving ZIB

Welke regelgeving is van toepassing?

ZIB Investments Beheer B.V.
De AFM heeft aan ZIB Investments Beheer B.V. een AIFMD-vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat geregisteerd onder nummer 15004320. Investeren bij ZIB Investments Beheer B.V. is mogelijk door middel van participaties in vastgoedfondsen. Hiermee wordt u vennoot in de commanditaire vennootschap.

ZIB Crowdfunding B.V.
Wij hebben als ZIB Crowdfunding B.V. van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staan geregistreerd onder nummer 19000039. Investeren is mogelijk door middel van een crowdfunding geldlening.

ZIB Beleggingsonderneming B.V.
Voor begeleiding van de uitgifte van overdraagbare obligaties hebben wij als ZIB Beleggingsonderneming B.V. een vergunning van de AFM ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat geregistreerd onder nummer 14005017. Investeren is mogelijk door middel van verhandelbare obligaties.