Crowdfundingdiensten

Crowdfundingdiensten in het kort

Bij crowdfundingdiensten worden projecten tot € 5 miljoen aangeboden waarbij je obligaties kunt kopen. Je leent dan geld uit aan een projecteigenaar die financiering nodig heeft en in ruil ervoor terug krijg je rente over je investering. Je krijgt een verhandelbaar schuldbewijs. Bij het crowdfundingproject wordt een termijn en bijbehorende rente afgesproken en een overeenkomst gesloten. Tijdens de looptijd ontvang je een rentevergoeding van de projecteigenaar. Aan het eind van (of tijdens) de periode krijg je weer je oorspronkelijke investering van je obligatie terug. Je kunt je obligatie ook tussentijds verkopen. Let wel: de voorwaarden hiervoor kunnen per project verschillen.

Hoe ziet investeren in obligaties eruit?

De eigenschappen hieronder kunnen variëren per project.

Obligaties - projecten tot € 5 miljoen

Hoe investeer je? Je koopt verhandelbare obligaties. Dit is een (verhandelbaar) schuldbewijs voor een lening die je verstrekt aan een projecteigenaar.
Via ZIB Beleggingsonderneming onder de ECSP-vergunning
Soort investering Diverse soorten vastgoed, financieringen of private equity
Minimale inleg Verschillend, vanaf € 1.000 
Maximale inleg N.v.t.
Uitgifte project Tot € 5 miljoen
Eenmalig kosten Emissiekosten tot 2%
Jaarlijkse kosten Geen
Looptijd 7 -15 jaar
Aflossing Minimaal jaarlijks
Rente op obligaties 4% tot 6%
Uitkering rente obligaties Per kwartaal, per zes maanden of per jaar
Obligaties verhandelbaar? Ja, zie hieronder
Jaarlijkse bijeenkomst Ja, er wordt jaarlijks een bijeenkomst gehouden voor de investeerders
Vastlegging afspraken Obligatievoorwaarden en in het Blad met essentiële beleggingsinformatie, per project verschillend

Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming ECSP-vergunning

Om de uitgifte en plaatsing van obligaties van projecten tot € 5 miljoen mogelijk te maken, heeft ZIB Beleggingsonderneming B.V. een Europese crowdfundingvergunning ontvangen voor het aanbieden van crowdfundingdiensten volgens in artikel 12 lid 1 van de Europese Crowdfunding Verordening (ECSP). Je kunt hierover meer lezen op deze pagina. ZIB Beleggingsonderneming B.V. is geregistreerd onder nummer 32000027 in het register van de AFM. Hierdoor staan we onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 

Obligaties zijn verhandelbaar

Waarom beleggen in obligaties?
Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat je deze tussentijds kunt overdragen. Je bent dus niet afhankelijk van de vaste aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden. Je moet als investeerder wel zelf een koper hiervoor aandragen. Deze overdracht kan worden gerealiseerd door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Heb je obligaties in een bestaand project via ons platform en wil je deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en de werkwijze.

Rente op obligaties

Tijdens de tijd dat je de obligaties in je bezit hebt, ontvang je als investeerder (obligatiehouder) elk kwartaal of elk (half)jaar uitbetaling van rente op je obligaties. De rente die je ontvangt, wordt berekend op basis van je investering verminderd met de aflossing in die specifieke renteperiode.

Zowel de rente als de uitbetaling ervan, kunnen verschillen per project. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het Blad met essentiële beleggingsinformatie (Key Invester Information Sheet, KIIS), de obligatievoorwaarden en op de projectpagina van het beleggingsproject. 

Terugbetaling van de obligaties

De projecteigenaar lost periodiek een deel van de lening af en een deel van dat bedrag wordt ook aan jou als investeerder terugbetaald. De hoogte van deze aflossing is bij start van het project al per jaar vastgesteld in de cashflowprognose en wordt tijdens de looptijd uitgevoerd. Je kunt je vrijwillig aanmelden voor aflossing. Als er niet genoeg aanmeldingen zijn, kun je ook geloot worden op basis van de (notariële) loting. Aan het einde van de looptijd heeft de projecteigenaar de volledige financiering afgelost en hebben alle investeerders hun oorspronkelijke investering teruggekregen. De specifieke afspraken van het aflossingsproces worden altijd vermeld in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en op de projectpagina van het beleggingsproject. 

Wat zijn de kosten?

Eenmalige emissiekosten
Wanneer je bij ons investeert in obligaties, wordt er een eenmalige emissievergoeding van 2,0% in rekening gebracht bij de storting van je investering. Deze vergoeding dient als compensatie voor de diensten van ZIB Beleggingsonderneming B.V. in verband met het aanbieden en plaatsen van de obligaties die door de projecteigenaar worden uitgegeven aan de investeerders. De kosten worden berekend over de waarde van de obligatie en hebben invloed op het rendement van de investeerder.

Administratiekosten bij een transactie
Bij een gewone aflossing vanuit de projecteigenaar zijn er geen kosten van toepassing.De administratiekosten zijn alleen van toepassing als er een verwerking van een transactie in het verzameldepot plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer je de obligaties wilt overdragen. Wij brengen dan administratiekosten in rekening. De kosten bedragen € 25 tot € 50 per obligatie, met een maximum van € 500 per transactiedatum. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende investeerder. 

Jouw gelden via ZIB Bewaarinstelling

Met de ECSP-vergunning kan ZIB Beleggingsonderneming B.V. activabewaringsdiensten en betalingsdiensten aanbieden. Dit wordt gedaan in samenwerking met ZIB Bewaarinstelling. Als investeerder betaal je de aan jou toegewezen obligaties en kosten via ZIB Bewaarinstelling. Zodra het doelbedrag van het project is bereikt en de projecteigenaar aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je bericht om te betalen. Je maakt dan het te storten bedrag over aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling maakt het totaalbedrag van de obligatie-uitgifte dan over aan de projecteigenaar. Tijdens de looptijd van het project betaalt de projecteigenaar de aflossingen en rentebetalingen uit via ZIB Bewaarinstelling. 

ZIB Bewaarinstelling zorgt ervoor dat de rente en aflossing aan de investeerders wordt overgemaakt. Ook bij verhandeling van obligaties lopen de betalingen via ZIB Bewaarinstelling. Op deze manier wordt gegarandeerd dat gelden van de investeerders altijd gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeerd (Wge). ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezicht staande Nederlandse kredietinstelling. ZIB Bewaarinstelling heeft een onafhankelijke bestuurder, de heer H.A. Wijnmaalen. Hij is bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefonisch op 0118 - 65 22 70. 

Ook beleggen?

Wil je beleggen in obligaties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, zodat je tijdig op de hoogte bent  van onze nieuwe projecten. Via deze pagina kun gemakkelijk en snel je persoonlijke account aanmaken, waarmee je online kunt inschrijven. Alle afspraken, zoals de rente, met betrekking tot de obligaties liggen vast in de obligatievoorwaarden. Deze voorwaarden worden per project opgesteld.  ZIB Beleggingsonderneming B.V. verzorgt de uitgifte en plaatsing van de obligaties.Na de uitgifte van de obligaties verloopt de volledige administratie van de obligaties ook via ons.

Wat zijn de risico's van beleggen in obligaties?

Investeren in obligaties kan een aantrekkelijke rente opleveren. Toch brengt elke vorm van beleggen risico's met zich mee. Het beleggen in een crowdfundingproject brengt bepaalde risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Belangrijk om te weten is, dat je belegging niet valt niet onder de depositogarantieregelingen of onder de beleggerscompensatiestelsels.

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren. Voor ieder project dat via ZIB BO wordt aangeboden, is een Blad met essentiële beleggingsinformatie beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s worden omschreven. Daarnaast zal ZIB BO als crowdfundingdienstverlener voor elk crowdfundingproject een kredietscore en een risicokwalificatie opstellen. Deze informatie is te vinden op de projectpagina van het crowdfundingsproject. Tweejaarlijks moet je de Toelatingskennistest invullen en jaarlijks wordt je gevraagd je vrij belegbaar vermogen te berekenen door middel van de simulatietest. Meer hierover vindt je bij veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat je bewust bent van de hiernaast genoemde criteria:

  • Het is belangrijk dat je de volledige inhoud van het Blad met essentiële beleggingsinformatie (en de bijbehorende documenten voor inschrijving) in zijn geheel doorneemt.
  • We raden je aan een investering zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel. En om dit te zien als een onderdeel van een bredere beleggingsstrategie.
  • Het is essentieel dat je voldoende liquiditeit aanhoudt, zodat je op (middel)lange termijn kan blijven voldoen aan je (financiële) verplichtingen.
  • Is de rentevergoeding lager dan verwacht of kunnen aflossingen niet of later worden betaald? Dan moet je in staat zijn dit te kunnen compenseren met je vermogen en/of andere inkomsten.
  • Geadviseerd wordt maximaal 10% van je vrij belegbaar vermogen te investeren via platformen zoals die van ons.
  • We raden je sterk af om deel te nemen met geleend geld.
  • Het is verstandig om maximaal 20% van je beleggingsportefeuille in vastgoed of in vergelijkbare projecten te beleggen en maximaal 10% van je beleggingsportefeuille in crowdfunding of in vergelijkbare projecten.
  • Het is verstandig om je investeringen te spreiden over verschillende projecten.

Kwaliteit van onze dienstverlening

We zijn toegewijd aan het leveren van de best mogelijke service en we blijven onze processen voortdurend evalueren om de kwaliteit hoog te houden. Desondanks kan het voorkomen dat je om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Bij ZIB vinden we het zeer belangrijk om klachten zorgvuldig te behandelen. Dit helpt ons om onze processen en dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie over klachten en geschillen, kun je hier meer lezen.

Ons bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
De dagelijks beleidsbepalers van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn de heer J.F. van den Ouden en mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Onze bestuurders zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Voor de ECSP-vergunningaanvraag zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt met betrekking tot werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd. Als organisatie beschikken wij over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen.