Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming B.V. - ECSP vergunning

ECSP-vergunning ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft per 7 december 2022 van de AFM een vergunning als crowdfundingdienstverlener (ECSP vergunning) ontvangen en staat geregistreerd in het register van de AFM onder nummer 32000027. 
ZIB Beleggingsonderneming mag de volgende crowdfundingdiensten verlenen: het plaatsen zonder plaatsingsgarantie van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders, het beheren van een prikbord, het verlenen van activabewaringsdiensten en betalingsdiensten, het gebruiken van special purpose vehicles voor het verlenen van crowdfundingdiensten, het toepassen van kredietscores op crowdfundingprojecten en het voorstellen van de prijs en/of de rentevoet van crowdfundingaanbiedingen.

Nieuwe Europese crowdfunding regelgeving

Sinds november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening (European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) van kracht in Europa. Een Europese verordening heeft rechtstreekse werking in de EU-lidstaten en hoeft daarom niet in lokale wetgeving te worden omgezet. Alle crowdfundingplatformen in Europa moeten hiermee gaan voldoen aan de hoge Europese richtlijnen om zo harmonisatie te krijgen binnen de EU-kapitaalmarkten. De platformen komen hiermee, net als financiële instellingen, onder toezicht te staan. Deze nieuwe verordening biedt hierdoor meer beleggersbescherming en transparantie op de crowdfundmarkt.

Obligatie-uitgiftes tot € 5 miljoen

Sinds de opkomst van crowdfunding in Nederland in 2010 maken de meeste Nederlandse platformen gebruiken van een ontheffing voor de crowdfundingactiviteiten. ZIB beschikte over deze ontheffing sinds 2016. Vanwege de nieuwe Europese regelgeving heeft ZIB Beleggingsonderneming de Europese crowdfundingvergunning bij de AFM aangevraagd en verkregen om zo crowdfundingdiensten te mogen blijven verlenen. ZIB Beleggingsonderneming B.V. zal bij projecten met een maximale obligatie-uitgifte tot € 5 miljoen onder deze regelgeving haar projecten met verhandelbare obligaties aanbieden. Voor een obligatie-uitgifte van boven de € 5 miljoen wordt de bestaande MiFID II-vergunning van ZIB Belegggingsonderneming gebruikt, waarover u hier meer leest.

Procedure klacht indienen
Mocht u een klacht of geschil hebben over de producten of de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming B.V. dan kunt u een klacht indienen door middel van het klachtenformulier wat hier gedownload kan worden. Het klachtenformulier kan per e-mail worden ingediend (klachten@zibinvestments.nl) of schriftelijk (Postbus 160, 4330 AD Middelburg). De gehele klachtenprocedure leest u via onderstaande button

Bekijk hier de klachtenprocedure

Meer informatie voor u als belegger

Bestuurders van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.
De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) ZIB Beleggingsonderneming B.V. en De Nederlandsche Bank (DNB) houdt prudentieel toezicht. Onderstaand treft u meer informatie aan voor u als belegger.