Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming B.V. - ECSP vergunning

ECSP-vergunning ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft per 7 december 2022 van de AFM een vergunning als crowdfundingdienstverlener (ECSP vergunning) ontvangen en is geregistreerd in het register van de AFM onder nummer 32000027. 
ZIB Beleggingsonderneming mag de volgende crowdfundingdiensten verlenen: het plaatsen zonder plaatsingsgarantie van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders, het beheren van een prikbord, het verlenen van activabewaringsdiensten en betalingsdiensten, het gebruiken van special purpose vehicles voor het verlenen van crowdfundingdiensten, het toepassen van kredietscores op crowdfundingprojecten en het voorstellen van de prijs en/of de rentevoet van crowdfundingaanbiedingen.

Nieuwe Europese crowdfunding regelgeving

Vanaf november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening (European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) van kracht in heel Europa. Een Europese verordening geldt direct in alle EU-lidstaten, het hoeft daarom niet nog eens apart in lokale wetgeving te worden omgezet. Elk crowdfundingplatformen in Europa moet gaan voldoen aan deze nieuwe Europese richtlijnen, waardoor er meer eenheid ontstaat binnen de kapitaalmarkten van de EU. De platformen worden nu, net als financiële instellingen, onder toezicht geplaatst. Deze nieuwe regelgeving zorgt voor extra bescherming van beleggers en meer duidelijkheid op de crowdfundmarkt. Vanaf november 2023 moeten alle crowdfundingplatforms deze nieuwe Europese vergunning hebben.

Obligatie-uitgiftes tot € 5 miljoen

Sinds crowdfunding in Nederland opkwam in 2010, hebben de meeste Nederlandse platforms gebruik gemaakt van een vrijstelling voor hun crowdfundingactiviteiten. ZIB had zo'n vrijstelling sinds 2016. Met de nieuwe Europese regels heeft ZIB Beleggingsonderneming een Europese crowdfundingvergunning aangevraagd en gekregen van de AFM. Hiermeer kunnen obligatieprojecten blijven aanbieden. Voor projecten waarbij de maximale uitgifte van obligaties € 5 miljoen niet overschrijdt, zal ZIB Beleggingsonderneming B.V. onder deze regelgeving projecten met verhandelbare obligaties aanbieden. Als de uitgifte van obligaties per project meer dan € 5 miljoen bedraagt, maken we gebruik van onze bestaande MiFID II-vergunning van ZIB Beleggingsonderneming.

Procedure klacht indienen
Mocht je een klacht of geschil hebben over de producten of de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming B.V. dan kun je een klacht indienen door middel van het klachtenformulier wat hier gedownload kan worden. Het klachtenformulier kan per e-mail worden ingediend (klachten@zibinvestments.nl) of schriftelijk (Postbus 160, 4330 AD Middelburg). De gehele klachtenprocedure lees je via onderstaande button

Bekijk hier de klachtenprocedure

Meer informatie voor jou als belegger

Bestuurders van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.
De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) ZIB Beleggingsonderneming B.V. en De Nederlandsche Bank (DNB) houdt prudentieel toezicht, waarbij DNB kijkt naar financiële waarborgen zoals het beschikbare eigen vermogen van de crowdfundingdienstverlener. Onderstaand lees je meer informatie aan voor jou als belegger.