Beleggingsdiensten

Beleggingsdiensten in het kort

Bij beleggingsdiensten worden projecten van meer dan € 5 miljoen aangeboden waarbij je obligaties kunt kopen. Je leent dan geld uit aan een projecteigenaar die financiering nodig heeft en in ruil ervoor terug krijg je rente over je investering. Je krijgt een verhandelbaar schuldbewijs. Bij het project wordt een termijn en bijbehorende rente afgesproken en een overeenkomst gesloten. Tijdens de looptijd ontvang je een rentevergoeding van de projecteigenaar. Aan het eind van (of tijdens) de periode krijg je weer je oorspronkelijke investering van je obligatie terug. Je kunt je obligatie ook tussentijds verkopen. Let wel: de voorwaarden hiervoor kunnen per project verschillen.

Hoe ziet investeren in obligaties eruit?

De eigenschappen hieronder kunnen variëren per project.

Obligaties - projecten boven € 5 miljoen

Hoe investeert u? Door middel van obligaties. Dit is een (verhandelbaar) schuldbewijs voor een lening die je verstrekt aan een ondernemer.
Via ZIB Beleggingsonderneming onder de MiFID-vergunning
Soort investering Diverse soorten vastgoed, financieringen of private equity
Minimale inleg v.a. € 5.000 
Maximale inleg N.v.t.
Uitgifte project Boven de € 5 miljoen
Eenmalig kosten Emissiekosten 2%
Jaarlijkse kosten Geen
Looptijd 8 - 15 jaar
Aflossing Minimaal jaarlijks
Rente op obligaties 4% tot 6%
Uitkering rente obligaties Per kwartaal of (half)jaarlijks
Obligaties verhandelbaar? Ja
Jaarlijkse bijeenkomst Ja, er wordt jaarlijks een bijeenkomst gehouden voor de investeerders
Vastlegging afspraken Obligatievoorwaarden en in een Informatie Memorandum of Prospectus, per project verschillend

Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming MiFID II-vergunning

Om uitgifte en de plaatsing van obligaties van projecten boven de € 5 miljoen mogelijk te maken, heeft ZIB Beleggingsonderneming B.V. een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten volgens artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). Je kunt hierover meer lezen op deze pagina. ZIB Beleggingsonderneming B.V. is opgenomen in het register van de AFM. Hierdoor staan we onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Obligaties zijn verhandelbaar

Waarom beleggen in obligaties?
Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat je deze tussentijds kunt over dragen. Je bent dus niet afhankelijk van de vaste aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden. Je moet als investeerder wel zelf een koper hiervoor aandragen. Deze overdracht kan worden gerealiseerd door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Heb je obligaties in een bestaand project van ZIB Beleggingsonderneming B.V. en wil je deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en de werkwjize.

Rente op obligaties

Tijdens de tijd dat je de obligaties in je bezit hebt, ontvang je als investeerder (obligatiehouder) elk kwartaal of elk (half)jaar uitbetaling van rente op je obligaties. De rente die je ontvangt, wordt berekend op basis van je investering verminderd met de aflossing in de specifieke renteperiode. Zowel de rente als de uitbetaling ervan, kunnen verschillen per project. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het informatie memorandum of prospectus, de oligatievoorwaarden en op de projectpagina van het project. 

Terugbetaling obligaties

Projecten waarbij je belegt in obligaties hebben een looptijd van circa 8-15 jaar en elk jaar (dit kan ook elk half jaar zijn bij sommige projecten) vindt er een moment van terugbetaling plaats. De onderneming lost een deel van de obligaties af en met dat bedrag wordt er ook een deel afgelost aan jou als investeerder. De hoogte van deze terugbetaling is bij het begin van het project al per jaar vastgelegd in de cashflowprognose. De wijze van aanmelden of loting staat per project de voorwaarden van het informatie memorandum of het prospectus vastgelegd. 

Wat zijn de kosten?

Eenmalige emissiekosten
Als je bij ons investeert in obligaties betaal je eenmalig 2% emissiekosten over je investering. Deze kosten betaal je tegelijk met de storting van je investering. De emissiekosten worden gebruikt als vergoeding voor de kosten van ZIB Beleggingsonderneming B.V. voor het aanbieden en plaatsen van de obligaties die door de onderneming worden uitgegeven aan de investeerders. De kosten worden berekend over de waarde van de obligatie en hebben invloed op het rendement van de investeerder.

Administratiekosten bij een overdracht
Wanneer je de obligaties wilt overdragen brengen we adminstratiekosten in rekening. Er vindt dan een verwerking in het verzameldepot van de obligaties plaats. De kosten bedragen € 25- 50 per obligatie (afhankelijk van de waarde), met een maximum van € 500 per keer dat je een transactie doet. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende investeerder. Je betaalt geen kosten wanneer je je obligaties terugbetaald krijgt. 

Jouw gelden via ZIB Bewaarinstelling

Als investeerder betaal je de aan jou toegewezen obligaties en de emissiekosten via ZIB Bewaarinstelling. Graag leggen wij je uit wat de rol is van ZIB Bewaarinstelling. Zodra het doelbedrag van het project is bereikt en de onderneming aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je bericht om te betalen. Je maakt dan het te storten bedrag over aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling zal vervolgens het totaalbedrag van de obligaties aan de onderneming overmaken. Tijdens de looptijd van het project betaalt de onderneming de rente en aflossing aan ZIB Bewaarinstelling.

ZIB Bewaarinstelling zorgt ervoor dat deze bedragen aan jou worden overgemaakt. Ook bij verhandeling van obligaties lopen de betalingen hiervan via ZIB Bewaarinstelling. Op deze manier wordt gegarandeerd dat gelden van de investeerders altijd gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming, volgens de Wet giraal effectenverkeerd (Wge). ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezicht staande Nederlandse kredietinstelling. ZIB Bewaarinstelling heeft een onafhankelijke bestuurder, de heer Th.W. van der Have. Hij is bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefonisch op 0118 - 65 22 70. 

Ook beleggen?

Wil je beleggen in obligaties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, zodat je tijdig op de hoogte bent  van onze nieuwe projecten. Via deze pagina kun gemakkelijk en snel je persoonlijke account aanmaken, waarmee je online kunt inschrijven. Alle afspraken, zoals de rente, met betrekking tot de obligaties liggen vast in de obligatievoorwaarden. Deze voorwaarden worden per project opgesteld.  ZIB Beleggingsonderneming B.V. verzorgt de uitgifte en plaatsing van de obligaties.Na de uitgifte van de obligaties verloopt de volledige administratie van de obligaties ook via ons.

Wat zijn de risico's van beleggen in obligaties?

Beleggen in obligaties kan een aantrekkelijke rente opleveren. Toch brengt elke vorm van beleggen risico's met zich mee. Wat zijn de risico's van obligaties? De risico’s van beleggen in onze obligatieprojecten kunnen onder andere zijn: de kwaliteit van de onderneming, algemene economische ontwikkelingen, rentestand en inflatie. Daarnaast is er een risico van beperkte liquiditeit van de obligaties en van de waardering van de obligaties.

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren. Voor elk project dat wordt aangeboden via ZIB BO is een investeringsdocument (Informatie Memorandum of Prospectus) beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. Daarnaast wordt voorafgaand aan de inschrijving op een project wordt een investeerderstoets afgenomen. Meer over deze toets vind je bij veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat je bewust bent van de hiernaast genoemde criteria.

  • Het is belangrijk dat je de volledige inhoud van het informatiedocument en de bijlagen helemaal doorneemt.
  • We raden je aan een investering zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel en te beschouwen als onderdeel van je bredere beleggingsstrategie.
  • Het is essentieel dat je voldoende liquiditeit aanhoudt, zodat je op (middel)lange termijn kan blijven voldoen aan je (financiële) verplichtingen.
  • Je moet in staat om bij een lagere rentevergoeding dan verwacht of bij het uitblijven van aflossingen, dit te kunnen compenseren met je vermogen en/of andere inkomsten.
  • We adviseren je om max. 10% van je vrij belegbaar vermogen te investeren via platformen zoals die van ons.
  • We raden je sterk af om deel te nemen met geleend geld
  • Het is verstandig om van je beleggingsportefeuille max. 20% in vastgoed (of vergelijkbare projecten) te beleggen en max. 10% in private equity (of vergelijkbare projecten) te beleggen.
  • Het is verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende obligatieleningen.

Kwaliteit van onze dienstverlening

We zijn toegewijd aan het leveren van de best mogelijke service en we blijven onze processen voortdurend evalueren om de kwaliteit hoog te houden. Desondanks kan het voorkomen dat je om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Bij ZIB vinden we het zeer belangrijk om klachten zorgvuldig te behandelen. Dit helpt ons om onze processen en dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie over klachten en geschillen, kun je hier lezen.

Ons bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
De dagelijks beleid bepalers van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn de heer J.F. van den Ouden en mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Onze bestuurders zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Voor de MiFID-II vergunningaanvraag zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt met betrekking tot werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd. Als organistaie beschikken wij over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen die door de compliance officer actueel wordt gehouden.