Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Regelgeving ZIB Investments Beheer

ZIB Investments Beheer B.V. (ZIB)
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft per 16 november 2021 aan ZIB Investments Beheer B.V. een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Hiermee is het ZIB toegestaan beleggingsinstellingen te beheren en rechten van deelneming aan te bieden in beleggingsinstellingen in vastgoed.

ZIB is opgenomen in het register voor vergunninghoudende AIFMs op de AFM-website en valt onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB. 

De bestuurders van ZIB Investments Beheer B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden. De AFM heeft de bestuurders getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. 

Algemene documentatie ZIB Investments Beheer B.V.

AFM - vergunning
Uittreksel Kamer van Koophandel

Jaarverslagen en halfjaarcijfers ZIB Investments Beheer B.V.

Halfjaarcijfers 2021
Jaarverslag 2021 
Halfjaarverslag 2022

KiFid

ZIB Investments Beheer B.V. is geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). KiFid is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. U kunt bij het KiFid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst. Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid.

Meer informatie