Terug

Verhandelbare obligaties, hoe werkt het?

Update: 7 februari 2022 

Belegt u in obligaties? U heeft dan een (verhandelbaar) schuldbewijs. Dit houdt in dat u de verhandelbare obligaties op elk gewenst moment kunt overdragen. In deze blog leggen wij aan u uit hoe dit te werk gaat.

ZIB Beleggingsonderneming B.V.
In 2018 heeft ZIB Beleggingsonderneming B.V. een vergunning verkregen voor het uitgeven van verhandelbare obligaties, van obligatie-uitgiftes groter dan € 5 miljoen. Daarnaast heeft ZIB Beleggingsonderneming B.V. in december 2022 een vergunning voor het verlenen van crowdfundingdiensten verkregen. Hiermee kunnen we obligaties uitgeven met een obligatie-uitgifte van maximaal € 5 miljoen. Als ZIB Beleggingsonderneming B.V. verzorgen wij de plaatsing en inschrijving van de obligaties. Na de uitgifte van de obligaties verloopt de volledige administratie van de obligaties via ons. Inmiddels hebben wij meerdere projecten gerealiseerd en zijn er ook al obligaties van eigenaar gewisseld.

Wat zijn obligaties?
U leent geld uit aan een onderneming die financiering zoekt en hiervoor ontvangt u een (of meerdere) obligatie(s) van de onderneming. De voorwaarden voor het verstrekken van de obligatie worden vastgelegd in de zogenaamde Obligatievoorwaarden. Hierin wordt onder andere de termijn afgesproken, de (jaarlijkse) rentevergoeding en de eventuele aflossingsmogelijkheden. De obligatievoorwaarden kunnen per project verschillen en kunt u terugvinden op de projectpagina's van het beleggingsproject..

Verhandelbaarheid van obligaties
De obligaties zijn beperkt verhandelbaar. Dit houdt in dat u de verhandelbare obligaties, op elk gewenst moment kunt overdragen aan derden die in Nederland woonachtig/gevestigd zijn. U bent dus niet geheel afhankelijk van de aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook bekenden van u zoals bijvoorbeeld uw kinderen. 

Werkwijze overdracht obligaties
Wilt u nu of in de toekomst (een gedeelte) van uw obligaties verkopen? Door middel van een schriftelijke overeenkomst kan dit gerealiseerd worden. Wanneer u een koper heeft, dan kunt u het overdrachtsformulier opvragen bij ons. Bij een overdracht zullen wij het cliënt acceptatieproces uitvoeren op de koper (nieuwe obligatiehouder) zoals altijd gehanteerd door ZIB Beleggingsonderneming en zoals omschreven op onze website. Voor de verwerking van een transactie worden kosten in rekening gebracht, deze staan omschreven in het Informatie Memorandum, Blad met essentiële beleggingsinformatie of het Prospectus van het betreffende project. De kosten hiervoor bedragen € 25 of 50 per obligatie (afhankelijk van het project en de waarde van de obligatie), met een maximum van € 500 per transactie. De kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende obligatiehouder.

Wilt u obligaties overdragen of kopen?
Neem telefonisch contact met ons op via 0118 – 65 22 70 of stuur een e-mail naar info@zibinvestments.nl, wij helpen u graag verder.