Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggen in een vastgoedfonds?

Beleggen in vastgoed? Wij lichten u graag de kenmerken van
beleggen in een vastgoedfonds toe

Onderstaande kenmerken kunnen per vastgoedfonds verschillend zijn.

Vastgoedfondsen

Hoe investeert u? Toewijzing van participaties
(hiermee bent u vennoot in
de commanditaire vennootschap (CV))
Soort investering Met name recreatief of maatschappelijk vastgoed
Minimale inleg v.a. € 12.500,-
Maximale inleg N.v.t.
Eenmalig kosten beleggen Emissiekosten 3%
Jaarlijkse kosten beleggen Geen
Looptijd 10-15 jaar
Aflossing Jaarlijks
Rendement vastgoedfonds 4% - 6%
Uitkering rendement Halfjaarlijks
Participaties verhandelbaar? Nee
Jaarlijkse bijeenkomst investeerders? Ja
Hoe worden afspraken vastgelegd? In CV-overeenkomst

Projecten vastgoedfondsen

Op dit moment hebben we geen nieuwe vastgoedfondsen. U kunt hier al onze reeds geplaatste projecten bekijken.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten rondom vastgoedfondsen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en loop zo geen informatie mis over nieuwe projecten.

Wat is een vastgoedfonds?

Bij deze beleggingsmogelijkheid neemt u deel via participaties in een commanditaire vennootschap (CV). In deze structuur vormt u samen met de andere investeerders (participanten/commanditaire vennoten) en de beherend vennoot het vastgoedfonds.

Inschrijven kan in de inschrijfperiode zoals vermeld staat in het prospectus dat per project wordt opgesteld.

U heeft als investeerder via uw persoonlijk account inzicht in het verloop van uw investering. Alle afspraken met betrekking tot het vastgoedfonds liggen vast in de CV-overeenkomst. Deze overeenkomst wordt per vastgoedfonds opgesteld.

Wat doet een bewaarder?

Voor iedere CV is een bewaarder aangesteld.
De belangrijkste taak van de bewaarder is het, in het belang van de participanten, bewaren van de activa en het toezicht houden op de geldstromen.

Die activa kunnen worden onderscheiden in enerzijds financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen en anderzijds overige activa waarvoor een register moet worden bijgehouden. 

Ieder ZIB-fonds heeft een bewaarder die naast die zogenaamde custody taak en het monitoren van kasstromen ook toezicht moeten houden op de activiteiten van de beheerder ten behoeve van het fonds. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Beheer en Bewaring.

De bewaarder kan slechts met medewerking van de beheerder over de activa beschikken. (Wijzigings)voorstellen aangaande de CV worden altijd gedaan door beheerder, bewaarder en beherend vennoot gezamenlijk.

Het vastgoed

Bij beleggen in vastgoedfonds investeert u voornamelijk in recreatief of maatschappelijk vastgoed.
De Beherend vennoot verwerft het eigendom van het vastgoed. Vervolgens wordt het vastgoed verhuurd aan een partij waarmee een huurovereenkomst word gesloten. Bij eerdere projecten waren dit bijvoorbeeld Roompot of Center Parcs. Op deze manier investeert u dus in recreatief vastgoed, maar heeft u niet de zorgen over bijvoorbeeld verhuur of onderhoud dan wanneer u zelf een vakantiewoning zou aankopen.

Rente vastgoedfonds

U ontvangt als investeerder halfjaarlijks uitbetaling van rente. De rente en het moment van uitbetalen verschilt per vastgoedfonds.

Terugbetaling inleg

Het vastgoedfonds heeft een looptijd van circa 10 - 15 jaar. Ieder jaar gaat er een gedeelte van het totale aantal participaties uit de vastgoed CV, door de zogenoemde ‘jaarlijkse inkoop van participaties’. De bedragen van deze jaarlijkse inkoop liggen vast voor de hele looptijd. Bij deze inkoop krijgt u als investeerder dan steeds een deel van uw inleg terug. U kunt zich vrijwillig hiervoor aanmelden. Bij te weinig aanmelding kunt u ook geloot worden op basis van de notariële loting. Aan het einde van de looptijd van het vastgoedfonds zijn alle participaties uit de CV en hebben alle investeerders hun inleg terug gekregen.

Wat zijn de kosten?

Bovenop de inleg betaalt u een éénmalige emissiekosten van 3% over uw inleg. Deze kosten komen ten gunste van ZIB Investments Beheer B.V., voor onze werkzaamheden bij het aanbieden van het project.

Er is geen sprake van jaarlijkse kosten. De emmisiekosten kunnen per vastgoedfonds verschillend zijn.

Wat zijn de risico's van beleggen in een vastgoedfonds?

Beleggen in een vastgoedfonds kan u een mooi rente opleveren. Aan iedere vorm van beleggen is alleen een beleggingsrisico verbonden. Het vastgoedfonds zal zich uiteraard tot het uiterste inspannen om de kans zo klein mogelijk te houden dat deze risico’s zich verwezenlijken. Maar deze risico’s kunnen zich voordoen. U kunt hierbij denken aan: huurrisico, wetgevingsrisico, debiteurenrisico, het ontwikkelingsrisico en uittredingsrisico.

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren. Voor ieder vastgoedfonds is een investeringsdocument (prospectus) beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. 

Regelgeving ZIB Investments Beheer B.V.

Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing (de Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. Het beheer van onze fondsen valt onder het AIFMD-light registratieregime.

Bestuurders van ZIB Investments Beheer B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Wij leveren u graag een optimale dienstverlening en wij bekijken onze processen voortdurend om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Het kan echter gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over deze dienstverlening.

ZIB hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Lees hier meer over klachten en geschillen.