Terug

Opnieuw veel interesse voor investeren in private equity

16 februari 2021

Update: de inschrijving voor project Private Equity IV is op 18 februari 2021 gesloten en per 16 maart 2021 succesvol uitgegeven.

Investeren in private equity 

Bij Private Equity IV investeert u indirect in private equity fondsen door middel van verhandelbare obligaties. Met de opbrengst van de uitgifte van deze obligaties (maximaal € 3.000.000) zal Stichting Financiering Private Equity II Preferente Participaties aanschaffen in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A(het Fonds). In het Fonds zijn Preferente Participaties en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties hebben voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. Met de aankoop van Preferente Participaties kan de Stichting 5,0% rente per jaar uitbetalen aan de Obligatiehouders, met een maximale looptijd van 8 jaar. Als investeerder ontvangt u jaarlijks 5,0% rente* over uw investering. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 15 juni 2021 en daarna iedere 12 maanden.  

In 2019 en 2020 zijn er drie eerder private equity projecten (Private Equity I, Private Equity II en Private Equity III) met succes bij ons van start gegaan. Project Private Equity IV betreft een vierde investeringsronde in hetzelfde investeringsfonds. Uitgebreide informatie over investeren in private equity vindt u ook terug in het Informatie Memorandum. 

Wilt u ook inschrijven? 
U kunt nog inschrijven voor project Private Equity IVVia onze website kunt u eenvoudig inschrijven of een account aanmaken, wanneer u deze nog niet heeft. Een digitale inschrijving kan snel worden verwerkt. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. De minimale deelname in het project is 15 Obligaties, te weten € 15.000. De nominale waarde per Obligatie bedraagt € 1.000 per stuk. Bij deelname betaalt u eenmalig 2,0% emissiekosten over uw investering. Klik op onderstaande button om in te schrijven. Bij de eerste stap logt u in of maakt u een account aan. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, wij informeren u graag.  

*Rente op jaarbasis voor belasting. De éénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering.  

De volledige informatie met betrekking tot dit project vindt u in het Informatie Memorandum. Leest u, voordat u besluit tot deelname, het gehele Informatie Memorandum. Het Informatie Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Informatie Memorandum is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de Uitgevende Instelling Stichting Financiering Private Equity II geen vergunningplicht heeft ingevolge de Wft en niet onder toezicht staat van de AFM.