Terug

Project Waalwijk nu open voor inschrijving

2 juni 2023

Op zoek naar rendement?

Ons nieuwe Project Waalwijk is open voor inschrijving. Bij dit project kun je indirect investeren in nieuw te realiseren huisvesting voor internationale arbeidskrachten. Deelname is mogelijk vanaf € 5.000 en je ontvangt 5% rente per jaar over je investering. Meer informatie met betrekking tot het project lees je op de projectpagina.

Waar investeert u in?

De uitgevende instelling ZIB Beleggingsonderneming B.V. zal door middel van uitgifte van de obligaties € 4.4945.000 ophalen. De uitgifte wordt begeleid door de crowdfundingdienstverlener ZIB Beleggingsonderneming B.V. Het volledige bedrag van de uitgifte wordt door de uitgevende instelling gebruikt voor de aankoop en exploitatie van het vastgoed: een nieuw (te realiseren) complex voor de tijdelijke huisvesting van internationale arbeidskrachten. Het complex bestaat uit vier appartementsgebouwen, een separaat centrumgebouw en bijbehorend (parkeer)terrein en groenvoorziening. Elk appartementgebouw biedt straks huisvesting aan 400 arbeidskrachten. Het vastgoed wordt aangekocht door ZIB Waalwijk C.V. en is gelegen op een bedrijventerrein in Waalwijk, direct naast het distributiecentrum van Bol.com. Een hotspot voor logistieke bedrijven. Het gehele vastgoed wordt voor 10 jaar verhuurd aan een gerenommeerd uitzendbureau.

Overzicht kernpunten Waalwijk

*Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Onlinepresentatie bekijken?

Om je meer informatie te verstrekken over Project Waalwijk hebben wij een presentatie opgenomen. Hierbij geven wij je meer informatie over beleggen bij ZIB Investments, Project Waalwijk, en het inschrijfproces. Onderstaand kun je de presentatie bekijken.

Inschrijfperiode

Wil je inschrijven? De inschrijfperiode voor Project Waalwijk loopt van 2 juni 2023 tot en met 7 juli 2023, of zoveel eerder als het project is volgeschreven. Inschrijven is mogelijk via de website van ZIB Beleggingsonderneming B.V. of door het opsturen van de ingevulde en ondertekende inschrijfdocumenten. Deelnemen is mogelijk vanaf € 5.000 (5 obligaties ad. € 1.000).

Online inschrijven

Risico’s

Voor dit project is een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 2,30 en de risicokwalificatie is ‘laag’. De risico- analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Op de projectpagina lees je de toelichting op deze berekening. De aanbieding van Project Waalwijk is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in verhandelbare Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in deel C, Risicofactoren, van het Blad met essentiële beleggingsinformatie.

Vragen?

Moch je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over investeren door middel van verhandelbare obligaties in dit project, dan kun je gerust contact met ons opnemen via 0118 - 65 22 70 of info@zibinvestments.nl. Wij helpen je graag!