Terug

Waalwijk - crowdfundingdienst | startdatum 14-07-2023

Rente
5,0%
Kredietscore
2,30
Risico classificatie
Laag
Max. looptijd
7 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.945.000
Doelbedrag
€ 4.945.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Projectinfo

Opening 19 januari 2024
Op vrijdag 19 januari is het complex geopend, lees het nieuwsbericht hier.

Kernpunten Project Waalwijk

 • 5,00% rente per jaar*, rentebetalingen per kwartaal
 • Instappen vanaf € 5.000 (Obligaties € 1.000 per stuk)
 • Géén emissiekosten van toepassing, lopende of kosten bij aflossing
 • Deelnemen via Obligaties die te verhandelen zijn
 • De inschrijfperiode loopt t/m 7 juli 2023, of zoveel eerder als het project volgeschreven is
 • Stortingsdatum 7 juli 2023, verwachte datum van uitgifte 14 juli 2023
 • Mogelijkheid om eerder uit te stappen via jaarlijkse aflossing vanaf 2024, maximale looptijd 7 jaar
 • Financiering voor huisvesting van flexibele arbeidskrachten in Waalwijk, het vastgoed wordt gehuurd door OTTO Work Force

Project Waalwijk
Bij Project Waalwijk kun je indirect investeren in huisvesting voor internationale arbeidskrachten in Waalwijk, een investering met een maatschappelijk karakter. Je belegt hierbij al vanaf € 5.000 door middel van verhandelbare obligaties. Er worden in totaal 4.945 verhandelbare Obligaties ad. € 1.000 uitgegeven door Stichting Financiering Housing (de Uitgevende Instelling). De Uitgevende Instelling zal het volledige bedrag van € 4.945.000 gebruiken om 1.978 Participaties A ad. € 2.500 aan te schaffen in het vastgoedfonds ZIB Waalwijk C.V. (het Fonds). 

Nadere informatie over de investering
Het Fonds investeert ruim € 14 miljoen in de realisatie en exploitatie van het vastgoed in Waalwijk en betreft nieuw te realiseren huisvesting voor flexibele arbeidskrachten op het bedrijventerrein Haven Acht West in Waalwijk. De campus bestaat uit 4 appartementengebouwen met een centrumgebouw. Ieder appartementengebouw omvat 28 appartementen verdeeld over 3 woonlagen. De appartementen meten 60 m² en per appartement kunnen 4 personen verblijven. Er zijn ook appartementen voor stellen. Ook wordt er groenvoorziening aangelegd en worden er parkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal biedt de campus huisvesting voor 400 bewoners. Waalwijk ligt in Midden-Brabant en is een logistieke topregio in Europa. Door de locatie is het een hotspot in de transportcorridors tussen de zeehavens Rotterdam en Antwerpen. De campus is daarom goed gelegen voor de huizing van flexibele arbeidskrachten, centraal gelegen aan de A59 en vlak bij de logistieke centra van Bol.com en CEVA Logistics. Het vastgoed wordt geheel gehuurd en beheerd door OTTO Work Force, een groot gerenomeerd uitzendbureau dat marktleider is in Europa.

Inschrijfperiode
Deelnemen in dit project kan door middel van verhandelbare Obligaties vanaf € 1.000, met een minimale deelname van € 5.000. Geïnteresseerden kunnen inschrijven gedurende de inschrijfperiode van 2 juni 2023 tot en met 7 juli 2023, of zoveel eerder als het project volgeschreven is.

Online presentatie bekijken?
Om je meer informatie te verstrekken over Project Waalwijk hebben wij een presentatie opgenomen. Hierbij geven wij je meer informatie over beleggen bij ZIB, het Project Waalwijk en het inschrijfproces. Onderstaand kun je de presentatie bekijken.Rentebetaling Obligaties
De rente op de Obligaties is 5,0% per jaar. Deze wordt berekend vanaf de datum dat de Obligaties worden uitgegeven. De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, op uiterlijk de 15e dag na afloop van het kwartaal. De eerste rentebetaling vindt plaats per uiterlijk 15 januari 2024.

Terugbetaling tijdens de looptijd
De maximale looptijd van het project is 7 jaar. Tijdens de looptijd worden de Obligaties afgelost in jaarlijkse termijnen, waardoor het mogelijk is om eerder uit te stappen. Naar verwachting vindt de eerste aflossing plaats per 30 juni 2024 en vindt de laatste aflossing, van het restantsaldo aan Obligaties, plaats per 30 juni 2030. Om voor (gedeeltelijke) aflossing in aanmerking te komen, kun je jaarlijks in mei aanmelden. Over de aflossing van de Obligaties lees je meer in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en de brochure.

Uitgifte Obligaties
De verwachte ingangsdatum is 14 juli 2023, of zoveel eerder of later als mogelijk.  

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie, Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Waalwijk

 • Uitgifte 4.945 verhandelbare Obligaties, totaal € 4.945.000;
 • Deelname vanaf € 5.000 (5 Obligaties ad. € 1.000);
 • 5,0% rente per jaar;
 • Rentebetalingen per kwartaal;
 • Uitgiftedatum 14 juli 2023;
 • Looptijd 7 jaar, gedurende de looptijd tussentijdse terugbetaling;
 • Geen emissiekosten van toepasisng;
 • Financiering voor de realisatie van een complex en exploitatie van het Vastgoed voor tijdelijke huisvesting van flexibele arbeidskrachten in Waalwijk.

*Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Risico's

Kredietscore, risicoclassificatie en risico's
ZIB BO is de crowdfundingdienstverlener voor dit project en heeft een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 2,30 en de risicokwalificatie is ‘laag’. De risico-analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Onderstaand lees je een toelichting op de methode die gebruikt is voor deze berekening.

Kredietscore Project Waalwijk

De aanbieding van Project Waalwijk is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in verhandelbare Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in Deel C van het Blad met essentiële beleggingsinformatie en in hoofdstuk 7 van de brochure. 

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Je belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen. Evenmin valt je belegging onder de beleggerscompensatiestelsels. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.


Terug