Terug

Een zesde succesvolle ronde in private equity via ZIB Investments

31 mei 2022

Update: op 24 juni 2022 is de inschrijving voor project Private Equity VI gesloten.

Op 25 mei jl. zijn wij van start gegaan met een nieuwe beleggingsmogelijkheid. Na vijf succesvolle rondes presenteren wij u de zesde investeringsronde in het inmiddels succesvol gebleken investeringsfonds: Project Private Equity VI! Wilt u ook deelnemen in dit project en 4,5% rente per jaar ontvangen over uw investering? Alle informatie met betrekking tot het project en mogelijkheid tot deelname leest u in het Informatie Memorandum op de projectpagina.

Investeren in private equity
Bij project Private Equity VI investeert u al vanaf € 10.000 indirect in private equity fondsen door middel van verhandelbare obligaties. Er worden hiervoor 3.500 verhandelbare obligaties ad. € 1.000 uitgegeven door Stichting Financiering Private Equity II. Het totaalbedrag van € 3,5 miljoen van de uit te geven Obligaties wordt gebruikt voor de aankoop van Preferente Participaties in het Fonds BB Capital Fund Investments. In het Fonds zijn Preferente en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties hebben voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. Met deze structuur kan de stichting 4,5% rente per jaar uitbetalen aan de obligatiehouders. De stichting heeft de uitbreidingsmogelijkheid om maximaal 4.995 verhandelbare obligaties uit te geven.

Waar investeert het Fonds in?
Het Fonds is opgericht in 2018 en heeft als belangrijkste activiteit het investeren in andere private equity fondsen. Private Equity fondsen zijn beleggingsondernemingen die specifiek zijn opgericht om geld van diverse investeerders bijeen te brengen en te investeren in een portofolio van verschillende bedrijven. Op deze wijze ontstaat er een gespreide portefeuille van private equity investeringen, die zo toegankelijk wordt gemaakt voor een brede groep beleggers. Momenteel heeft het Fonds in 21 private equity fondsen geinvesteerd en zal de portefeuille op termijn verder uitgebouwd worden. In het Informatie Memorandum onder paragraaf 4.4. leest u meer hierover.

Eerdere private equity rondes
Sinds 2019 zijn er vijf eerdere private equity succesvol uitgegeven, namelijk Private Equity I (totaal € 4.995.000), Private Equity II (totaal € 4.231.000), Private Equity III (totaal € 2.500.000), Private Equity IV (totaal € 2.832.000) en Private Equity V (totaal € 2.893.000). Bij elkaar is er via ZIB Beleggingsonderneming B.V. al ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in het Fonds.

Wilt u inschrijven?
De inschrijfperiode van project Private Equity VI is van 25 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 of zoveel eerder wanneer het projecten is volgeschreven. Deelnemen is al mogelijk vanaf € 10.000. Over uw investering ontvangt u 4,5% rente per jaar. U betaalt bij deelname eenmalig 2,0% emissiekosten over uw investering. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde inschrijfformulier (voorzien van de aanvullende documentatie). Via onderstaande link kunt u gemakkelijk inschrijven of een account aanmaken, in het geval u deze nog niet heeft. Een digitale inschrijving kan snel worden verwerkt. 

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over investeren in project Private Equity VI? U kunt dan uiteraard contact met ons opnemen via info@zibinvestments.nl of 0118 – 65 22 70, wij staan u graag te woord.  Klik hier om meer informatie te lezen over investeren in private equity.

*Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s
Let op: beleggen kent risico's. De voornaamste risico's zijn marktrisico, inflatierisico en geen zekerheid van beleggingsopbrengsten. Alle risico's kunt u nalezen in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum. Leest u, voordat u besluit tot deelname, het gehele Informatie Memorandum. Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum.