Terug

Beleggen bij ZIB Investments en toezicht van de AFM, hoe werkt het?

25 april 2022 

Sinds 1999 kun je al beleggen bij ZIB Investments. In deze blog leggen wij per product en vennootschap welke vergunning of ontheffing wij hebben op grond van wet- en regelgeving, en het hierbij horende toezicht.

Investeren bij ZIB Investments
Sinds onze oprichting kun je u bij ons investeren en inmiddels kan dat op verschillende manieren: door middel van participaties, verhandelbare obligaties en crowdfunding leningen. Onze beleggingsprojecten zijn voornamelijk gericht op recreatief vastgoed, maatschappelijk relevant vastgoed, zorgvastgoed en ook op private equity fondsen. Op onze website hebben wij een overzicht gemaakt van de verschillende beleggingsmogelijkheden en wordt er informatie per product gegeven.

Toezicht AFM en DNB
Voor het aanbieden van de financiële producten bij ZIB Investments hebben wij aparte vennootschappen met elk haar eigen regelgeving en toezicht vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Via ZIB Beleggingsonderneming B.V. kan geïnvesteerd worden door middel van verhandelbare obligaties. De verhandelbaarheid is een voordeel in dit beleggingsproduct, hierover hebben wij eerder een blog geschreven. Voor het aanbieden van deze beleggingsdiensten hebben wij in 2018 een vergunning van de AFM ontvangen en in 2022 de Europese crowdfunding vergunning. Met beide vergunning staan wij onder doorlopend toezicht en zijn we opgenomen in het register van de AFM.

Al meer dan 20 jaar is ZIB Investments Beheer B.V. actief in het plaatsen en beheren van vastgoedfondsen. Door de jaren heen hebben wij dat mogen doen onder verschillende vergunningen regimes van de toezichthouders AFM en DNB. Sinds 16 november 2021 heeft de AFM een AIFMD-vergunning verleend aan ZIB Investments Beheer B.V. en zijn wij als AIFMD-beheerder geregistreerd bij de AFM, we vallen daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB. Met verstrekking van deze vergunning kan ZIB verder werken aan de groei van de portefeuille en daarmee invulling geven aan de wens van onze partners en relaties om regelmatig nieuwe fondsen te presenteren.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen met betrekking tot onze beleggingsproducten, regelgeving, toezicht of investeren bij ZIB Investments? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.