Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Beleggen bij ZIB Investments en toezicht van de AFM, hoe werkt het?

25 april 2022 

Sinds 1999 kunt al beleggen bij ZIB Investments. In deze blog leggen wij per product en vennootschap welke vergunning of ontheffing wij hebben op grond van wet- en regelgeving, en het hierbij horende toezicht.

Investeren bij ZIB Investments
Sinds onze oprichting kunt u bij ons investeren en inmiddels kan dat op verschillende manieren: door middel van participaties, verhandelbare obligaties en crowdfunding leningen. Onze beleggingsprojecten zijn voornamelijk gericht op recreatief vastgoed, maatschappelijk relevant vastgoed, zorgvastgoed en ook op private equity fondsen. Op onze website hebben wij een overzicht gemaakt van de verschillende beleggingsmogelijkheden en wordt er informatie per product gegeven.

Toezicht AFM en DNB
Voor het aanbieden van de financiële producten bij ZIB Investments hebben wij aparte vennootschappen met elk haar eigen regelgeving en toezicht vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Als ZIB Crowdfunding B.V. hebben wij sinds oktober 2015 een ontheffing van de AFM ontvangen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staan geregistreerd in het register van de AFM ontheffingen opvorderbaar geld. Via ZIB Crowdfunding B.V. kan geïnvesteerd worden door middel van een crowdfunding geldlening. Met de ontheffing staan wij niet onder doorlopend toezicht, maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundsector graag op nauwe voet volgt, rapporteert ZIB Crowdfunding twee keer per jaar aan de AFM.

Via ZIB Beleggingsonderneming B.V. kan geïnvesteerd worden door middel van verhandelbare obligaties. De verhandelbaarheid is een voordeel in dit beleggingsproduct, hierover hebben wij eerder een blog geschreven. Voor het aanbieden van deze beleggingsdiensten hebben wij in 2018 een vergunning van de AFM ontvangen. Met deze vergunning staan wij onder doorlopend toezicht en zijn we opgenomen in het register van de AFM.

Al meer dan 20 jaar is ZIB Investments Beheer B.V. actief in het plaatsen en beheren van vastgoedfondsen. Door de jaren heen hebben wij dat mogen doen onder verschillende vergunningen regimes van de toezichthouders AFM en DNB. Sinds 16 november 2021 heeft de AFM een AIFMD-vergunning verleend aan ZIB Investments Beheer B.V. en zijn wij als AIFMD-beheerder geregistreerd bij de AFM, we vallen daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB. Met verstrekking van deze vergunning kan ZIB verder werken aan de groei van de portefeuille en daarmee invulling geven aan de wens van onze partners en relaties om regelmatig nieuwe fondsen te presenteren.

Uitleg waarschuwingsbalk AFM
Wanneer u onze website bezoekt of projectinformatie leest dan ziet u regelmatig een balk met daarop vermeld: ‘’Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.’’ Dit is een zogenaamde waarschuwingsbalk van de AFM. Met deze waarschuwingsbalk wil de AFM de beleggers bewust maken van de risico’s die aan een financieel product kunnen zitten. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingsprojecten van obligaties met een totale tegenwaarde lager dan € 5 miljoen. Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van de vrijstelling om een prospectus te schrijven. In plaats daarvan schrijven wij een Informatie Memorandum en daarbij is geen goedkeuring nodig van de AFM. Omdat deze aanbieding geen goedkeuringsproces van de AFM heeft doorlopen, moet op alle informatie die we aan de potentiële beleggers verstrekken een waarschuwingsbalk worden opgenomen. Daarnaast wordt het beleggingsproject vooraf geregistreerd bij de AFM. Zoals u hierboven kunt lezen betekent het dus niet dat er geen toezicht plaatsvindt door de AFM.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen met betrekking tot onze beleggingsproducten, regelgeving, toezicht of investeren bij ZIB Investments? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.