Terug

Beleggen in crowdfunding of obligaties?

23 april 2021

Update: de inschrijvingen op project Marina Port Zélande BO en project Marina Port Zélande CF zijn gesloten en per 7 juni 2021 is de investering van start gegaan.

Beleggingsproject met crowdfunding én obligaties
Bij ons project Marina Port Zélande kunt u deelnemen via crowdfunding en/of verhandelbare obligaties. Door de verschillende mogelijkheden krijgen wij vaak de vraag wat de verschillen zijn. In deze blog leest u meer over investeren in obligaties en crowdfunding en lichten wij de verschillen met betrekking tot project Marina Port Zélande toe.

Beleggen via crowdfunding
In 2016 hebben wij ons eerste crowdfunding project succesvol gerealiseerd via ZIB Crowdfunding. Het Adrz in Vlissingen is destijds dankzij crowdfunding voor ruim 10 miljoen behouden. Crowdfunding is een vorm van publieksfinanciering. Samen met andere investeerders (‘de crowd’) verstrekt u een lening aan de onderneming die een financiering nodig heeft. In ruil voor deze lening ontvangt u rente gedurende de looptijd van de lening. Daarnaast zijn er gedurende de looptijd ook aflossingsmogelijkheden. Deze voorwaarden worden vastgelegd in de geldleningsovereenkomst. De geldlening is alleen niet verhandelbaar of overdraagbaar aan derden. Wel is de looptijd vaak korter dan bij de obligaties.

Beleggen via verhandelbare obligaties
In 2018 heeft ZIB Beleggingsonderneming de vergunning ontvangen voor het uitgeven van verhandelbare obligaties. Sindsdien hebben wij hiermee meerdere projecten gerealiseerd. Wanneer u belegt in obligaties ontvangt u een verhandelbaar schuldbewijs. Deze kunt u op elk moment overdragen. Eerder hebben wij een blog geschreven over de werkwijze van verhandelbare obligaties, deze leest u hier. De voorwaarden voor het uitgeven van de obligaties worden vastgelegd in de zogenaamde Obligatievoorwaarden. Hierin wordt onder andere de termijn afgesproken, de (jaarlijkse) rentevergoeding en de eventuele aflossingsmogelijkheden. De obligatievoorwaarden kunnen per project verschillen.

Investeren door middel van crowdfunding en/of obligaties?
Bij project Marina Port Zélande verschillen de kenmerken van beleggen in crowdfunding en obligaties. Onderstaand ziet u een overzicht met de verschillen tussen beide investeringsmogelijkheden.

Kenmerken CF vs Obligaties.png

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over investeren in crowdfunding of obligaties, dan kunt u gerust contact met ons opnemen via 0118 – 65 22 70 of info@zibinvestments.nl. Wij helpen u graag!