Beleid belangenconflicten - we hechten waarde aan uw belang

ZIB Beleggingsonderneming hecht waarde aan de belangen van haar cliënten en wil transparant zijn richting haar cliënten over hoe zij enige (potentiële) belangenconflicten eerlijk en effectief beheerst. Een belangenconflict bestaat of kan ontstaan tussen een cliënt (een Investeerder en/of een Uitgevende Instelling) en een betrokken persoon.

ZIB Beleggingsonderneming heeft een Beleid Belangenconflicten opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten en privétransacties. Hiertoe zijn normen en regels opgesteld ten aanzien van het voorkomen van belangenconflicten en privétransacties en, daar waar deze niet vermeden kunnen worden, de beheersing ervan.

Jaarlijks vindt er door het bestuur een evaluatie plaats over het Beleid Belangenconflicten. Veranderingen in het beleid en de procedures worden doorgevoerd indien dat in het belang van cliënten noodzakelijk wordt geacht.