Terug

Impact Coronavirus op uw investeringen?

20 april 2020

Impact Coronavirus
Een aantal weken geleden heeft onze regering maatregelen afgekondigd ter beheersing van het coronavirus. De positieve effecten op de volksgezondheid worden geleidelijk aan zichtbaar.

De effecten op onze economie worden gaandeweg ook steeds merkbaarder. In meerdere sectoren zoals horeca en recreatie worden veel ondernemers geconfronteerd met het wegvallen van (een deel van) hun omzet. In gezamenlijk overleg met de Overheid, banken, verhuurders en andere zakelijke partners zoeken veel ondernemers naar een overbrugging van deze moeilijke periode. Dit heeft mogelijk ook een weerslag op enkele van onze investeringsprojecten, voornamelijk bij projecten in het recreatief vastgoed. Voor de projecten in het zorgvastgoed verwachten we vooralsnog geen directe gevolgen. Graag informeren wij u over de mogelijke gevolgen voor uw investeringen bij ZIB.

Hoewel er op het moment geen sprake is van achterstanden in huurbetalingen, voorzien wij wel uitdagende tijden voor de huurders van ons recreatievastgoed, indien de coronamaatregelen langere tijd aanhouden en onze huurders dus langere tijd van inkomsten verstoken blijven. Om adequaat en pro-actief in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden zijn wij in overleg met onze huurders. In het belang van de continuïteit van de verschillende projecten zullen we met de huurders verschillende mogelijke oplossingen onderzoeken, waarbij mogelijk ook een tijdelijke aanpassing van huurovereenkomsten noodzakelijk kan zijn. Indien een dergelijke aanpassing noodzakelijk is en gevolgen zou hebben voor uw investering(en), zullen wij u hierover uiteraard aanvullend informeren.

Vragen?
Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op +31 (0)118 - 65 22 70 of via info@zibinvestments.nl.