Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Sparen en beleggen in box 3, hoeveel belasting betalen over uw vermogen?

Wat valt er in box 3?
Bij de belastingaangifte 2019 betaalt u belasting over uw inkomen uit uw vermogen, de zogenaamde grondslag sparen en beleggen uit box 3. Het vermogen waarover u belasting moet betalen wordt bepaald door de schulden af te trekken van de totale waarde van uw bezittingen. In deze blog vertellen wij hoe u dit kunt berekenen en waar u op moet letten.

Wat valt er onder bezittingen?
Om de waarde van uw vermogen te berekenen telt u de waarde op van al uw bezittingen. Hierbij kunt u denken aan:

  • spaargeld;
  • onroerende zaken (dit betreft niet uw eigen huis waar u in woont);
  • rechten op onroerende zaken (zoals vruchtgebruik);
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen (voorzover deze niet vallen in box 1);
  • uitstaande leningen (bijvoorbeeld een schenking op papier)
  • beleggingen in aandelen, bitcoins, beleggingsfondsen en obligaties.

Bij de aangifte moet er altijd gekeken worden naar de waarde van het vermogen aan het begin van het kalenderjaar, voor nu dus 1 januari 2019. Echter, voor een vakantiehuis geldt weer een andere peildatum. Anders dan bij spaartegoeden of beleggingen geldt hier 1 januari vóór het jaar van aangifte, in dit geval dus 1 januari 2018.

Jaaroverzicht beleggingen ZIB
Wilt u uw jaaroverzicht beleggingen 2019 van ZIB downloaden? Log dan in op uw online account, uw beleggingsoverzicht 2019 staat daar gereed.

Inloggen online account

Wat valt er onder schulden?
Schulden mag u verrekenen als het totaalbedrag hoger is dan € 3.100. Bij schulden moet u denken aan consumptieve schulden, zoals een persoonlijke lening, een doorlopende krediet of een creditcardschuld. Deze schulden telt u allemaal bij elkaar op. Een hypotheekschuld voor uw eigen huis telt niet mee voor schulden in box 3.

Belasting betalen over uw vermogen?
De waarde van uw vermogen moet u aangeven in box 3. Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen minus schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Voor 2019 is dit € 30.360. Heeft u het hele jaar een partner en bent u fiscale partners van elkaar? Dan kunt u het heffingsvrije vermogen verdubbelen.

U betaalt geen belasting over het werkelijke rendement over uw beleggingen, maar over een door de overheid vastgesteld fictief rendement. De Belastingdienst hanteert drie verschillende schijven, met elk een ander fictief rendement. Afhankelijk van uw vermogen betaalt u hierover belasting. Op de website van de Belastingdienst vindt u alle uitgebreide informatie hierover.

Voor hulp bij het doen van uw aangifte 2019 adviseren wij u om hulp in te schakelen van uw fiscaal adviseur en voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.

Hervorming box 3 per 2022
Het kabinet heeft in september 2019 bekend gemaakt dat er een nieuw belastingstelsel komt voor box 3. Het wetsvoorstel zal deze zomer worden ingediend bij de Tweede Kamer en het doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 ingaat. Zodra meer details bekend zijn, houden wij u graag hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief, maar tot die tijd kunt u ook meer informatie hierover lezen op de website van de Rijksoverheid.

Update 4-3-2020
Er is een fout ontdekt in de berekening van de percentages van het rendement van box 3 voor 2019 en 2020. Deze rekenfout werkt door in het aangifteprogramma 2019 en in de voorlopige aanslagen 2020 die al zijn verstuurd. Voor de circa 2 miljoen belastingplichtigen die wel box 3 betalen maar een belast vermogen hebben tot bijna € 73.000 gaat het om een bedrag van 1 of 2 euro verschil. Meer hierover leest u hier. De Belastingdienst zal de gevolgen van deze fout in de regelgeving zo snel mogelijk herstellen. Bij definitieve aanslag worden wel de juiste rendementpercentages toegepast.