Terug

Sparen en beleggen in box 3, hoeveel belasting betalen over uw vermogen?

8 februari 2022 

De laatste tijd is er veel in het nieuws geweest over de zogenaamde spaartaks, waarbij spaarders en beleggers in box 3 vermogensrendementsheffing betalen. In december 2021 heeft de hoge raad geoordeeld dat de Nederlandse overheid geen fictief rendement had mogen rekenen. In deze blog vertellen wij meer over sparen en beleggen in box 3 en wat de gevolgen zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent de uitspraak die is gedaan over het berekend fictieve rendement. 

Wat valt er in box 3?
Over het inkomen uit je vermogen betaal je belasting, de zogenaamde grondslag sparen en beleggen uit box 3. Het vermogen waarover je belasting moet betalen wordt bepaald door de schulden af te trekken van de totale waarde van je bezittingen.

Wat valt er onder bezittingen?
Om de waarde van je vermogen te berekenen tel je de waarde op van al je bezittingen. Hierbij kun je denken aan:

  • spaargeld;
  • onroerende zaken (dit betreft niet je eigen huis waarin je woont);
  • rechten op onroerende zaken (zoals vruchtgebruik);
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen (voor zover deze niet vallen in box 1);
  • uitstaande leningen (bijvoorbeeld een schenking op papier)
  • beleggingen in aandelen, bitcoins, beleggingsfondsen en obligaties.

Bij de aangifte moet er altijd gekeken worden naar de waarde van het vermogen aan het begin van het kalenderjaar, voor nu dus 1 januari 2021. Alleen, voor een vakantiehuis geldt weer een andere peildatum. Anders dan bij spaartegoeden of beleggingen geldt hier 1 januari vóór het jaar van aangifte, in dit geval dus 1 januari 2020.

Wat valt er onder schulden?
Schulden mag je verrekenen als het totaalbedrag hoger is dan € 3.200. Bij schulden moet je denken aan consumptieve schulden, zoals een persoonlijke lening, een doorlopende krediet of een creditcardschuld. Wat er precies allemaal onder valt kun je lezen op de site van de Belastingdienst. Deze schulden tel je allemaal bij elkaar op. Een hypotheekschuld voor je eigen huis telt niet mee voor schulden in box 3. Als je het hele jaar door een fiscale partner hebt kun je het bedrag verdubbelen.

Grondslag sparen en vermogen (box 3)
De waarde van je vermogen moet je aangeven in box 3. Een vast bedrag van je vermogen (je bezittingen minus schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Voor 2021 is dit € 50.000. Heb je het hele jaar een partner en zijn jullie fiscale partners van elkaar? Dan kun je het heffingsvrije vermogen verdubbelen. De Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van grondslag sparen en beleggen.

Tijdelijke maatregel vermogensrendementsheffing box 3
Sinds 2017 wordt bij de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd, uitgegaan van een fictief rendement dat spaarders en beleggers op hun vermogen halen. In de laatste week van 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse overheid geen gebruik had mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementsheffing. De overheid had moeten rekenen met een rendement dat op de werkelijke situatie van de burger is gebaseerd. Gedupeerden moeten compensatie krijgen van de Belastingdienst, er is echter nog veel onduidelijk. Hierop is door het kabinet besloten dat het opleggen van aanslagen en beschikkingen voor box 3 ‘tot nader order’ is opgeschort, meer hierover lees je op de site van de Belastingdienst. Het is een tijdelijke maatregel, het kabinet verwacht de komende maanden met een oplossing te kunnen komen.

Jaaroverzicht beleggingen ZIB
Heb je vragen over je belastingaangifte naar aanleiding van dit bericht? Dan adviseren wij je om advies te vragen aan een fiscaal adviseur. Wilt je je jaaroverzicht beleggingen 2021 van ZIB downloaden? Log dan in op je online account, uw beleggingsoverzicht 2021 staat daar gereed.

Inloggen online account

Op de hoogte blijven van actueel beleggingsnieuws?
Wil je op de hoogte blijven van nieuws over nieuwe projecten en actualiteiten rondom beleggen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief op onze website.