Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Sparen en beleggen in box 3, hoeveel belasting betalen over uw vermogen?

8 februari 2022 

De laatste tijd is er veel in het nieuws geweest over de zogenaamde spaartaks, waarbij spaarders en beleggers in box 3 vermogensrendementsheffing betalen. In december 2021 heeft de hoge raad geoordeeld dat de Nederlandse overheid geen fictief rendement had mogen rekenen. In deze blog vertellen wij meer over sparen en beleggen in box 3 en wat de gevolgen zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent de uitspraak die is gedaan over het berekend fictieve rendement. 

Wat valt er in box 3?
Over het inkomen uit uw vermogen betaalt u belasting, de zogenaamde grondslag sparen en beleggen uit box 3. Het vermogen waarover u belasting moet betalen wordt bepaald door de schulden af te trekken van de totale waarde van uw bezittingen.

Wat valt er onder bezittingen?
Om de waarde van uw vermogen te berekenen telt u de waarde op van al uw bezittingen. Hierbij kunt u denken aan:

  • spaargeld;
  • onroerende zaken (dit betreft niet uw eigen huis waar u in woont);
  • rechten op onroerende zaken (zoals vruchtgebruik);
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen (voor zover deze niet vallen in box 1);
  • uitstaande leningen (bijvoorbeeld een schenking op papier)
  • beleggingen in aandelen, bitcoins, beleggingsfondsen en obligaties.

Bij de aangifte moet er altijd gekeken worden naar de waarde van het vermogen aan het begin van het kalenderjaar, voor nu dus 1 januari 2021. Echter, voor een vakantiehuis geldt weer een andere peildatum. Anders dan bij spaartegoeden of beleggingen geldt hier 1 januari vóór het jaar van aangifte, in dit geval dus 1 januari 2020.

Wat valt er onder schulden?
Schulden mag u verrekenen als het totaalbedrag hoger is dan € 3.200. Bij schulden moet u denken aan consumptieve schulden, zoals een persoonlijke lening, een doorlopende krediet of een creditcardschuld. Wat er precies allemaal onder valt kunt u lezen op de site van de Belastingdienst. Deze schulden telt u allemaal bij elkaar op. Een hypotheekschuld voor uw eigen huis telt niet mee voor schulden in box 3. Als u het hele jaar door een fiscale partner heeft kunt u het bedrag verdubbelen.

Grondslag sparen en vermogen (box 3)
De waarde van uw vermogen moet u aangeven in box 3. Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen minus schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Voor 2021 is dit € 50.000. Heeft u het hele jaar een partner en bent u fiscale partners van elkaar? Dan kunt u het heffingsvrije vermogen verdubbelen. De Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van grondslag sparen en beleggen.

Tijdelijke maatregel vermogensrendementsheffing box 3
Sinds 2017 wordt bij de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd, uitgegaan van een fictief rendement dat spaarders en beleggers op hun vermogen halen. In de laatste week van 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse overheid geen gebruik had mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementsheffing. De overheid had moeten rekenen met een rendement dat op de werkelijke situatie van de burger is gebaseerd. Gedupeerden moeten compensatie krijgen van de Belastingdienst, er is echter nog veel onduidelijk. Hierop is door het kabinet besloten dat het opleggen van aanslagen en beschikkingen voor box 3 ‘tot nader order’ is opgeschort, meer hierover leest u op de site van de Belastingdienst. Het is een tijdelijke maatregel, het kabinet verwacht de komende maanden met een oplossing te kunnen komen.

Jaaroverzicht beleggingen ZIB
Heeft u vragen over uw belastingaangifte naar aanleiding van dit bericht? Dan adviseren wij u om advies te vragen aan een fiscaal adviseur. Wilt u uw jaaroverzicht beleggingen 2021 van ZIB downloaden? Log dan in op uw online account, uw beleggingsoverzicht 2021 staat daar gereed.

Inloggen online account

Op de hoogte blijven van actueel beleggingsnieuws?
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over nieuwe projecten en actualiteiten rondom beleggen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op onze website.