Terug

Invoering van het UBO-register opnieuw uitgesteld

2 maart 2020

UBO-register, hoe zat het ook alweer?

Het UBO-register is een openbaar register dat binnenkort in werking zal treden en deel zal uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witswasrichtlijn. In dit register zal verplicht moeten worden opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (Ultimate Benefical Owner oftewel de ''UBO'') van een Nederlandse onderneming is. Straks kan iedereen -tegen betaling- opzoeken wie de UBO van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming is. UBO’s zijn personen die meer dan 25% belang hebben (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie.

Opnieuw vertraging

Eerder, op 10 december 2019, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen voor het nieuwe UBO-register zoals hierboven vermeld. Voor een inwerkingtreding van de wetsvoorstellen is goedkeuring vereist van de Eerste Kamer. De beoogde datum voor de inwerkintreding voor het UBO- register was al eerder verschoven van 1 januari 2020 naar 10 januari 2020. Maar deze laatste datum is ook niet gehaald, aangezien het wetsvoorstel nog steeds in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Aanvullend onderzoek

De verwachting was dat het wetsvoorstel na goedkeuring door de Tweede Kamer snel door de Eerste Kamer zou worden aanvaard. Echter, door de onrust in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties over de privacy van de UBO’s, overweegt de Eerste Kamer om een aanvullend onderzoek uit te voeren. De invoering van het UBO-register is al lange tijd omstreden, omdat opname in het register van mensen met een economisch belang groter dan 25% in een rechtspersoon hun privacy zou schenden. De commissie Financiën heeft dit voor 3 maart 2020 op de agenda staan, de stand van zaken kunt u volgen op de website van de Eerste Kamer.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten vanuit ZIB? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.