Terug

Een terugblik op 20 jaar ZIB met de heer Van Koeveringe

4 april 2019

De heer Van Koeveringe, voormalig CEO van Roompot Vakanties, is vanaf het begin betrokken bij ZIB. ZIB is destijds uit Roompot Vakanties ontstaan, maar is een aantal jaar na de oprichting een zelfstandige organisatie geworden. We vragen de heer Van Koeveringe over waarom ZIB destijds is opgericht, wat de succesfactor is en hoe hij de afgelopen 20 jaar ziet.

Hoe is ZIB ontstaan/Waarom is ZIB opgericht?

Het is eigenlijk ontstaan vanuit het idee: ‘’Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen’’. Destijds wilde Roompot verder in de uitbreiding van de vakantieparken, toen nog met name in Zeeland. Die uitbreiding betekende in sommige gevallen ook overlast voor de omgeving. En hoe konden we die omgeving mee laten profiteren van deze ontwikkelingen? Daarbij is het idee van de Commanditaire Vennootschappen (Vastgoed CV’s) ontstaan. Roompot heeft hiermee een breder draagvlak gekregen en de omgeving kon mee profiteren door middel van een investering met een mooi rendement.

,,Bij ZIB staan persoonlijke aandacht en betrokkenheid hoog in het vaandel."

Waarom is destijds gekozen voor de naam Zeeland Investments Beheer?

Het hoofdkantoor van Roompot bevond zich in Zeeland en de hoofdactiviteiten waren ook met name in Zeeland. Het was een logische keuze dat Zeeland in deze naam terug kwam.

Met hoeveel medewerkers is ZIB gestart?

Omdat ZIB vanuit Roompot is ontstaan, waren bij de oprichting van ZIB medewerkers van Roompot betrokken. Met name medewerkers die op financieel gebied werkzaam waren bij Roompot. Daarnaast is ook het advies ingewonnen van externe deskundigen.

Wat is in uw ogen het mooiste project?

Het Roompotpark Weerterbergen. Roompot had nooit een park van die omvang kunnen verwerven als dit niet op deze wijze gerealiseerd was. Maatschappelijk bekeken vind ik Ziekenhuis Vlissingen een mooi project. Deels heeft dit dan ook weer raakvlakken met de gedachte die er was bij de oprichting van ZIB. Hoe kunnen we de omgeving betrokken laten zijn? Hoe kun je de omgeving betrekken bij een investering die waardevol is voor de omgeving?

Zo een project heeft eigenlijk 2 positieve kanten. Het is een transparante volgbare belegging en de investeerders profiteren mee van de voorziening waarin geïnvesteerd wordt. Iemand kan ook beleggen in een initiatief ver weg van huis, maar op deze manier is hij direct betrokken en heeft hij er ook belang bij voor zijn eigen omgeving. Het verbaasd me eigenlijk dat dit soort initiatieven niet al veel meer gebeuren. Het is niet iets van de laatste jaren, het is eigenlijk niets nieuws. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog werd dit soorten initiatieven gedaan. Het kapitaal van de omgeving werd bijvoorbeeld gebruikt voor de oprichting van kerken, weeshuizen of scholen.

Wat is het mooiste compliment wat u van een investeerder of relatie heeft ontvangen?

Eigenlijk zijn dat de complimenten die we van veel beleggers ontvangen. Dat ZIB stipt en betrouwbaar is. ZIB betaalt altijd op tijd, betaalt precies wat ze beloofd hebben. En de medewerkers van ZIB staan altijd klaar om vragen te beantwoorden. Ook als het geen vraag voor ZIB is, geven ze handvaten, zodat de klant daar mee verder kan. En daarnaast de nauwkeurigheid waarmee de wet- en regelgeving wordt gevolgd.

Wat zijn volgens u echt de grootste verandering die het bedrijf de afgelopen jaar heeft meegemaakt?

De professionalisering. Vanuit een mooi zakelijk initiatief is het bedrijf uitgegroeid tot een professionele organisatie. De eisen op gebied van wet- en regelgeving zijn uiteraard steeds hoger geworden, maar daar hebben we inmiddels ook de kennis van. De mensen die nu werkzaam zijn bij ZIB zijn ook beter opgeleid om deze wet- en regelgeving toe te kunnen passen op onze producten.

Als u ZIB opnieuw zou oprichten zou u dan iets anders aanpakken?

Nee, eigenlijk niet. We zijn altijd meegegroeid met wet- en regelgeving. Soms moesten we initiatieven tijdens de voorbereidingen van een project aanpassen, omdat de wet- en regelgeving veranderd was ten opzichte van de start van het initiatief. Er zijn geen zaken die ik anders had willen doen.

Wat is nu echt kenmerkend / karakteristiek voor het bedrijf? Waarom zouden mensen volgens u investeren bij ZIB?

Kenmerkend voor veel van onze klanten is eigenlijk dat het een beleggende spaarder is die een bescheiden vermogen wil inzetten om te beleggen. Hij wil dat doen met de grootst mogelijke zekerheid in een overzichtelijk product. En bij een organisatie waarbij hij de mensen kent. Uiteraard zijn ook veel grote beleggers betrokken die het rendement appreciëren. Bij beleggen in grote organisaties is het soms moeilijker volgbaar waarin je geld belegd wordt en mist dat persoonlijk contact.

Ik zou ZIB omschrijven als een prettige en veilige organisatie waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Ook tijdens onze jaarvergaderingen zie je dit terug. Ook investeerders onderling kennen elkaar en delen hun visie op beleggen en ook dat geeft hen vertrouwen.

Hoe ziet u ZIB over 5 jaar?

Op geografisch gebied en het soort beleggingen zie ik wel wijzigingen komen. Steeds meer zullen we ons richten op maatschappelijk vastgoed. Daar is behoefte aan en wij hebben de kennis om deze behoefte in te vullen. Geografisch gezien zullen deze initiatieven ook steeds meer buiten Zeeland worden ingevuld. We hebben te maken met een vergrijzende bevolking, die kapitaalkrachtiger is dan de vergrijzende bevolking 40 jaar terug. Zij zullen deze initiatieven ook steeds meer ondersteunen en vaak ook mogelijk gebruiker zijn van deze initiatieven.

Een formule als ziekenhuis Vlissingen kan verder worden voortgezet in bijvoorbeeld ouderenhuisvesting of scholen. Uiteraard zullen er ook nog projecten komen op recreatief gebied. Hierbij wordt zorgvuldig bekeken welke locaties het betreft en met welke partijen we hierbij samenwerken.