Terug

Project Zorgvastgoed Millingen nu open voor inschrijving

Project Zorgvastgoed Millingen nu open voor inschrijving

1 mei 2024

Op zoek naar een maatschappelijke belegging?

Ons nieuwe project Zorgvastgoed Millingen is open voor inschrijving. Bij dit project kun je indirect investeren in ouderenhuisvesting, verhuurd aan Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo en particulieren. Deelname is mogelijk vanaf € 1.000 en je ontvangt 5,0% rente per jaar. Meer informatie over dit project lees je op de projectpagina.

Waarin investeer je?

De Uitgevende Instelling is Investment FUND Millingen B.V. en is de eigenaar van het vastgoed. Ze geeft hiervoor 3.750 obligaties uit ad. € 1.000, in totaal € 3.750.000. Het gehele bedrag van de obligatie-uitgifte wordt gebruikt voor de herfinanciering van het vastgoed in Millingen aan de Rijn (Gelderland). Het vastgoed betreft een deel van een zorgcomplex bestaande uit 29 intramurale zorgstudio’s en 2 kamers voor eerstelijns verblijf, een dagverzorging- en dagbestedingsruimte en algemene ruimtes. Daarnaast biedt het zorgcomplex 16 aanleunappartementen (extramuraal). Het zorgcomplex is verhuurd aan zorginstelling Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo en het huurcontract heeft nog een looptijd van 12 jaar. De aanleunappartementen zijn aan particulieren verhuurd. Deze huurcontracten hebben onbepaalde looptijd. De Uitgevende Instelling zal de rente op de obligaties en de aflossing betalen met de huuropbrengsten.

Kernpunten Zorgvastgoed Millingen

*Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wil je inschrijven?

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de inschrijfperiode inschrijven tot en met 3 juni 2024, of zoveel eerder als het project volgeschreven is. Deelname is al mogelijk vanaf € 1.000 (is 1 Obligatie). Let op: de inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige inschrijfdocumentatie. Via onze website kun je gemakkelijk online inschrijven of een account aanmaken, in het geval je deze nog niet hebt. Een digitale inschrijving kan snel worden verwerkt. Het is ook mogelijk om de inschrijfdocumenten in te vullen en ondertekend naar ons toe te sturen (Poelendaelesingel 12, 4335 JA Middelburg of info@zibinvestments.nl).

Online inschrijven

Risico’s

Voor dit project is een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 1,80 en de risicokwalificatie is ‘laag’. De risico- analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Op de projectpagina lees je de toelichting op deze berekening. De aanbieding van project Zorgvastgoed Millingen is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in verhandelbare Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in deel C, Risicofactoren, van het Blad met essentiële beleggingsinformatie.

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben kun je gerust contact met ons opnemen via 0118 - 65 22 70 of info@zibinvestments.nl. We helpen je graag!