Terug

Noorderlicht - beleggingsdienst

Startdatum
2 juni 2020
Rente
4%
Max. looptijd
1 juli 2022
Geïnvesteerd bedrag
€ 9.825.000
Doelbedrag
€ 9.825.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 74.825.000
Projectinfo

Juli 2022 ● Project Noorderlicht afgerond

Per juli 2022 is het project beëindigd. Alle investeerders zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben aanvang juli hun (resterende) deelnamebedrag, de rente tot een met juni 2022 en een extra rentevergoeding van juli tot en met 31 december 2022 uitbetaald gekregen.

Het Project
Bij Project Noorderlicht zijn er op 2 juni 2020 verhandelbare obligaties uitgegeven. De opbrengst van de uitgifte van de obligaties € 9.825.000 is door Stichting Financiering Noorderlicht gebruikt voor een investering in de Noorderlicht vastgoedportefeuille, bestaande uit 1.061 overwegend sociale (zorg)woningen, gelegen in de provincie Groningen. De rentevergoeding op de obligaties was 4% op jaarbasis. Het uitstaand saldo aan obligaties ad. € 9.225.000 is per juli 2022 volledig afgelost.

Kernpunten
  • Uitgifte Obligaties, totaal € 9.825.000
  • Deelname vanaf € 5.000, in eenheden van € 2.500
  • 4,0% rente per jaar*
  • Halfjaarlijkse rentebetalingen
  • Jaarlijkse aflossing mogelijk
  • Looptijd tot max. 2029

*Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige informatie voordat u besluit tot deelname. Een uitgebreide omschrijving van het project en de risico's vindt u in het Prospectus.

Risico's

Wat zijn de voornaamste risico's voor u als investeerder?

Het beschreven aanbod tot inschrijving en de verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in vastgoedproducten of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. 

De investering in de Obligaties brengt risico's met zich mee. Deze risico's kunnen tot gevolg hebben dat de Uitgevende Instelling niet langer (volledig) kan voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen aan de de Obligatiehouders.

De voornaamste risico's zijn: Leegstandsrisico, Inflatierisico, Politieke beleidswijzigingen omtrent zorgsector.

In hoofdstuk 3 van het Prospectus staan de risico's omschreven die verbonden zijn aan de investering in de Obligaties. U dient kennis te nemen van deze risico's voordat u besluit tot deelname. LET OP: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en wellicht moeilijk te begrijpen is.


Terug