Terug

ZIB Zandvoort CV - vastgoedfonds | startdatum 12-12-2018

Startdatum
12 december 2018
Rente
9,1%
Max. looptijd
17 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 24.700.000
Doelbedrag
€ 24.700.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 66.700.000
Aantal participaties
9.880
Minimaal aantal participaties
40
Waarde participatie
€ 2.500,00
Projectinfo

Oprichting

ZIB Zandvoort C.V. is in 2018 opgericht. De totale investeringsbegroting van ruim € 66 miljoen is aangewend voor de aankoop en upgrading van 120 cottages, hotel en centrumvoorzieningen op Center Parcs Park Zandvoort. De investering is gefinancierd met een een eigen vermogen van € 24,7 miljoen, een achtergestelde lening van € 5 miljoen en een bancaire financiering. 

Het in 1989 geopende Park Zandvoort is gelegen aan het brede Noord-Hollandse zandstrand en de levendige boulevard langs de Noordzee. Het park ligt naast het circuit van Zandvoort en dichtbij de steden Haarlem en Amsterdam. Het vakantiepark telt 428 cottages en een hotel. Het park biedt een ruim assortiment aan activiteiten en voorzieningen gelegen en wordt geëxploiteerd door Center Parcs.

In 2019 en 2020 is een grootschalige renovatie doorgevoerd op het park. Hierbij hebben het hotel en de cottages een volledige restyling gekregen. Ook de centrale voorzieningen en infrastructuur zijn grondig aangepakt waarbij de restaurants een nieuwe look en groter oppervlak hebben gekregen. Aan het zwembad de 'Aqua Mundo' is een gloednieuwe wild water rivier toegevoegd en de 'Action Factory' heeft een totale metamorfose ondergaan met een grote binnenspeeltuin en nog meer activiteiten voor kinderen.

Inschrijfperiode

De inschrijving is in november 2018 gesloten. Op alle 9.880 participaties is inschrijving ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 12 december 2018 zijn de participaties in ZIB Zandvoort C.V. uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen
Het participantenvermogen in ZIB Zandvoort C.V. is per 31 december 2023 € 24.500.000 (9.800 participaties elk groot € 2.500).

De nominale waarde van een participatie is € 2.500.
Per 31 december 2023 is de intrinsieke waarde van een participatie A € 2.585, voor een participatie B of C is dit € 3.390.

Financiële cijfers

Bekijk hier de financiële rapportages

Kernpunten
  • Totale investering van € 66,7 miljoen in Center Parcs Park Zandvoort;
  • Eigen vermogen bij aanvang van € 24,7 miljoen, verdeeld over 9.880 participaties, onderverdeeld in: participaties A (€ 7.450.000), B (€ 11.750.000) en C (€ 5.500.000);
  • Minimale deelname € 100.000 (40 participaties ad. € 2.500);
  • Geprognosticeerd totaal rendement op jaarbasis*: participaties A 5,0%; participaties B en C 14,6%;
  • Het vakantiepark wordt geëxploiteerd door Center Parcs Netherlands NV, onder garantie van Pierre et Vacanses SA;
  • Verwachte looptijd fonds bedraagt 17 jaar (tot 31/12/2035);
  • Uitgiftedatum 12 december 2018;
  • Uitkeringen rendement aan de participanten halfjaarlijks achteraf, per 1 januari en 1 juli;
  • Emissiekosten bij aanvang eenmalig 2,0% over de deelname.

* Enkelvoudig en voor belasting. Van het rendement op de participaties A wordt 4,0% per jaar uitgekeerd en 1,0% op jaarbasis (nadat € 2.500.000 aan participaties A is ingekocht). Van het rendement op de participaties B en C wordt gemiddeld 5,6% direct gerealiseerd en 9,0% bij exit.
De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor als investeerder?

Huurrisico:
Dit betreft het risico dat Center Parcs Netherlands N.V. niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen.

Ontwikkelingsrisico:
Bij het upgraden van het vastgoed kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan gedacht worden aan meerkosten, stakingen, extreme weersomstandigheden etc. Deze situaties kunnen niet alleen leiden tot extra kosten of vertraging maar in het ergste geval tot het niet opleveren van de upgrading waardoor de huurovereenkomst beperkt blijft tot vijftien jaar.

Herfinancieringsrisico:
De bancaire leningen hebben een looptijd van vijf jaar en 1,5 maand. Nadien kunnen deze leningen verlengd worden c.q. kan met een andere financier een nieuwe lening worden afgesloten. In het geval dat er geen financiering wordt gekregen c.q. een financiering wordt gekregen met gewijzigde voorwaarden loopt het Fonds risico’s.

Een overzicht van alle risico's vindt u in het Informatie Memorandum (hoofdstuk 10).


TerugNieuwsberichten