Terug

Ziekenhuis Vlissingen - lening | startdatum 16-12-2015

Startdatum
Januari 2016
Rente
5%
Max. looptijd
10-17 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 10.600.000
Doelbedrag
€ 10.600.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 20.600.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 3.160.410,00
Gemiddeld netto rendement
4.88 %
Openstaand bedrag
€ 8.000.000,00
Projectinfo

Het project
In 2015 het eerste project van ZIB Crowdfunding B.V.: de financiering ten behoeve van Zorgvastgoed Zeeland B.V. voor de aankoop en revitalisatie van het vastgoed van de Adrz ziekenhuislocatie Vlissingen. Met deze noodzakelijke vernieuwing van de locatie wordt het aanbod van (ziekenhuis-)zorg op Walcheren behouden. Het vastgoed wordt door Zorgvastgoed Zeeland terug verhuurd aan Adrz.

Kernpunten
 • Het Project: Financiering van Zorgvastgoed Zeeland B.V. voor de aankoop van de grond, het gebouw en de revitalisatie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Vlissingen. Totale investeringsbegroting, inclusief bijkomende kosten € 20.600.000,-.

 • Geldlening minimaal € 10.600.000,- te verstrekken door Geldgevers via het crowdfundingplatform ZIB Crowdfunding, aan Zorgvastgoed Zeeland B.V., voor het Project. Het verschil tussen de crowdfunding en de investeringsbegroting wordt aangevuld met een bancaire financiering.

 • Het vastgoed wordt terug verhuurd aan Stichting Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Huurovereenkomst m.i.v. 1 januari 2016 met een looptijd van 17 jaar. Totale huur € 1.648.000,- op jaarbasis, jaarlijkse index 1,75%. Alle kosten van exploitatie, onderhoud en vervangingen zijn voor rekening van huurder.

 • Geldgevers investeren € 2.500,- of een veelvoud daarvan, met een maximale investering van € 40.000,- (voor particuliere investeerders). Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum.

 • Geldgevers betalen bij storting eenmalig 2% emissiekosten. Deze kosten verhogen het te storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. Er zijn geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor het crowdfundingplatform.

 • Geldgevers ontvangen op de Geldlening een rente van 5% (op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting). Rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, voor het eerst per 31 maart 2016.

 • Looptijd van de Geldlening is tot 10 jaar en maximaal 17 jaar. Aflossingen jaarlijks per juli. Geldgevers hebben de mogelijkheid om zich jaarlijks aan te melden voor (gedeeltelijke) aflossing. In het 10e jaar bestaat de mogelijkheid aan te melden voor aflossing van het gehele pro resto saldo.

 • De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.

 • ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als C III: Offensief.

 • Inschrijven is mogelijk tot 31 december 2015 via www.zibcrowd.nl of door het aanvragen van de informatie via het kantoor van ZIB Crowdfunding in Middelburg. Storting vanaf 16 december 2015.

 • ZIB Crowdfunding B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art. 4:3 Wft. ZIB Crowdfunding B.V. is opgenomen in het AFM register en staat onder toezicht van de AFM.

TerugNieuwsberichten