Terug

ZIB Cochem CV - vastgoedfonds

Startdatum
November 2005
Rente
9,25%
* 7% wordt jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties.
Max. looptijd
18 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 13.250.000
Doelbedrag
€ 13.250.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 39.250.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
0.00 %
Projectinfo

Augustus 2018 • ZIB Cochem CV afgerond

Per 31 augustus 2018 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement tot en met 31 augustus 2018 uitbetaald gekregen. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. Hoewel de inkoop per 31 augustus 2018 heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2018.

Oprichting

Het fonds heeft de ontwikkeling en realisatie medegefinancierd van 270 recreatiewoningen, een 18-holes golfbaan en 9-holes oefengolfbaan gelegen op Ferienresort Cochem in Duitsland. Bij de Autoriteit Financiële Markten is op 26 oktober 2005 goedkeuring op het prospectus verkregen.

Ferienresort Cochem ligt op de top van de heuvels langs de Moezel. Het park ligt op slechts 5 kilometer van Cochem en drie kilometer van Ediger-Eller. Cochem is het meest bekende plaatsje gelegen in het Duitse Eifelgebergte aan de Moezel.

Inschrijving

De inschrijving is conform prospectus gesloten. In totaal zijn er voor 5.347 participaties inschrijvingen ontvangen

Uitgifte participaties

Op 24 november 2005 zijn de participaties in ZIB Cochem CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Cochem CV bedraagt per 31 augustus 2018 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 39.250.000.

  • Investering in ontwikkeling en realisatie van 270 recreatiewoningen, een 18-holes golfbaan en 9-holes oefengolfbaan gelegen op Ferienresort Cochem in Duitsland.

  • Eigen vermogen van € 13.250.000, verdeeld over 5.300 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.

  • 9,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.

  • Totale huuropbrengst bedraagt € 2.818.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met 2,5%).

  • Ferien- und Golfresort Cochem wordt geëxploiteerd door Roompot Vakanties.

  • Looptijd van netto-huurovereenkomst is 31 december 2023.

  • Besloten fonds met een investeringshorizon van circa 18 jaar. ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.

  • De participanten hebben jaarlijkse exitmogelijkheden. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug