Terug

ZIB Arcen CV - vastgoedfonds

Startdatum
Maart 2006
Rente
8,75%
* 7% wordt jaarlijks uitgekeerd en 1,75% op jaarbasis bij inkoop van de participaties.
Max. looptijd
16 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 10.750.000
Doelbedrag
€ 10.750.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 44.750.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
0.00 %
Projectinfo

Augustus 2018 • ZIB Arcen CV afgerond

Per 31 augustus 2018 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement tot en met 31 augustus 2018 uitbetaald gekregen. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. Hoewel de inkoop per 31 augustus 2018 heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2018.

Oprichting

Het Fonds heeft geïnvesteerd in 224 bungalows op het driesterren Bungalowpark Klein Vink en in het Thermaalbad Arcen, gelegen in Arcen, Noord-Limburg.

Vakantiepark Klein Vink ligt middenin het Nationaal Park de Maasduinen te Arcen en wordt omringd door bossen, vennen en rivierduinen. In de directe omgeving zijn talloze wandel- en fietsroutes en steden als Maastricht en Valkenburg liggen in de buurt. De centrumvoorzieningen bestaan onder andere uit een restaurant, café supermarkt en een indoorspeeltuin. Thermaalbad Arcen is eveneens gelegen op het park en is onderdeel van het nieuwe Parkhotel Bad Arcen. In Thermaalbad Arcen vindt u diverse thermaalbaden, sauna´s, kneippbaden en rustruimtes.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. In totaal zijn er voor 4.300 participaties inschrijvingen ontvangen.  

Uitgifte participaties

Op 4 januari en 17 maart 2006 zijn de participaties in ZIB Arcen CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Arcen CV bedraagt per 31 augustus 2018 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 44.750.000.

  • Investering in 224 bungalows op het driesterren Bungalowpark Klein Vink en in het Thermaalbad Arcen.

  • Eigen vermogen van € 10.750.000, verdeeld over 4.300 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname vijf participaties bedraagt.

  • 8,75% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting waarvan 7% jaarlijks wordt uitgekeerd en 1,75% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.

  • Langlopende huurovereenkomst (15 jaar en 5 optiejaren voor verhuurder) met Roompot Recreatie Beheer BV. Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 17 maart 2021.

  • De huurprijs is geïndexeerd tegen een vast percentage van 2,75%.

  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2022.

  • Jaarlijkse exitmogelijkheid per 31 december. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug