Terug

ZIB Hambachtal CV - vastgoedfonds

Startdatum
Mei 2008
Rente
7%
Max. looptijd
16 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 8.755.000
Doelbedrag
€ 8.755.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 33.080.000
Projectinfo

November 2016 • ZIB Hambachtal CV afgerond

Per 22 november 2016 is de gehele inleg aan de participanten terugbetaald en het laatste rendement uitgekeerd.

Oprichting

ZIB Hambachtal CV is in 2008 opgericht en heeft haar eigen vermogen, ruim € 8,8 miljoen, grotendeels aangewend voor de financiering aan Hambachtal Vastgoed BV voor de aankoop van Ferienpark Hambachtal in Duitsland. 

Ferienpark Hambachtal is gelegen aan de rand van het plaatsje Oberhambach. De centrumvoorzieningen bestaan uit een overdekt zwemparadijs, verschillende bars en restaurants en diverse sportfaciliteiten.

Inschrijving

De inschrijving is per 5 juni 2008 gesloten. In totaal zijn er voor 3.862 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 16 juni 2008 zijn de participaties in ZIB Hambachtal CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Hambachtal CV bedraagt per 23 november 2016 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 33.080.000.

  • Eigen vermogen van € 8.755.000, verdeeld over 3.502 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.

  • Het eigen vermogen van ZIB Hambachtal CV is grotendeels gebruikt voor de financiering van de indirecte verkrijging door Hambachtal Vastgoed BV van 216 bungalows, 48 appartementen en centrumvoorzieningen op Ferienpark Hambachtal gelegen te Duitsland.

  • 7% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting*.

  • Ferienpark Hambachtal wordt geëxploiteerd door Roompot Vakanties.

  • De totale huuropbrengst bedraagt € 2.525.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2,625%).

  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 31 december 2024 en bedraagt vijftien jaar met verhuurdersopties van vijf jaar.

  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2024.

  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten. 

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug