Terug

Slot Oostende - lening

Rente
6-8%
* Afhankelijk van de hoogte van de investering in de Geldlening, ontvangt u een rente tussen 6% en 8%, in de vorm van een tegoed (“bierrente”) te besteden in Slot Oostende.
Risico classificatie
C III
Max. looptijd
10 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 425.000
Doelbedrag
€ 425.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 5.240.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 102.089,00
Gemiddeld netto rendement
8.68 %
Waarde betalingsachterstand
€ 0,00
Waarde afboeking
€ 0,00
Projectinfo

1 maart 2020 • Slot Oostende afgerond

Per 1 maart 2020 is het project beëindigd. Alle geldgevers zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag, de uitkering bij aflossing en rente over januari en februari 2020 uitbetaald gekregen.

Het project

Voor de aankoop van de grond, het gebouw en de renovatie van Wijngaardstraat 28 te Goes - als onderdeel van de realisatie van horecagelegenheid Slot Oostende te Goes - is een Geldlening verstrekt aan Jacoba van Beieren B.V. Het horecacomplex bestaat uit “het Slot”, met daarin een shop, een bierbrouwerij en horecagelegenheid met diverse zalen. In het pand Wijngaardstraat 26 is een klein hotel gevestigd. Het derde pand is de bottelarij, te vinden in Wijngaardstraat 28. Hier wordt het bier uit de brouwerij gebotteld en op fust gedaan, opgeslagen en klaar gemaakt voor transport of consumptie in Slot Oostende.

Kernpunten
 • Het Project: Slot Oostende. Investering door Jacoba van Beieren B.V. in de aankoop van de grond, het gebouw en de renovatie van Wijngaardstraat 28 te Goes als onderdeel van de realisatie van horecagelegenheid Slot Oostende te Goes, totale investeringsbegroting € 5.240.000,-. Oplevering gepland december 2016.

 • Geldlening van € 425.000,- te verstrekken door Geldgevers aan Jacoba van Beieren B.V., ten behoeve van het Project.

 • De investering wordt door Jacoba van Beieren B.V. geëxploiteerd als integraal onderdeel van de horecagelegenheid Slot Oostende te Goes.

 • Geldgevers kunnen een keuze maken uit de volgende te investeren bedragen: € 500,-, € 1.000,-, € 2.000,-, € 3.000,-, € 5.000,- of € 10.000,-.

 • Afhankelijk van de hoogte van de investering in de Geldlening, ontvangt u een rente tussen 6% en 8%, in de vorm van een tegoed (“bierrente”) te besteden in Slot Oostende. Eerste rentebetaling per januari 2017.

 • Looptijd van de Geldlening is 10 jaar. Aflossingen jaarlijks per januari, voor het eerst per januari 2018. Geldgevers hebben de mogelijkheid om zich jaarlijks aan te melden voor extra aflossing.

 • De totale investering wordt voorts gefinancierd met o.a. financiering van het Nationaal Restauratiefonds, subsidie van de Provincie Zeeland en eigen vermogen van de Geldnemer.

 • Zekerheden gevestigd: eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed Wijngaardstraat 28 te Goes en eerste pandrecht op te financieren inventarissen van de brouwerij.

 • ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het Project volgens haar risicoclassificatie als CIII: offensief.

 • De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.

 • Er is geen sprake van emissiekosten. Er zijn geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor het crowdfundingplatform.

TerugNieuwsberichten