Terug

ZIB Maas & Dal CV - vastgoedfonds

Startdatum
Mei 2010
Rente
8,25%
* 6% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij terugbetaling van de participaties.
Max. looptijd
16 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 7.600.000
Doelbedrag
€ 7.600.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 25.950.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
0.00 %
Projectinfo

Augustus 2018 • ZIB Maas & Dal CV afgerond

Per 31 augustus 2018 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement tot en met 31 augustus 2018 uitbetaald gekregen. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. Hoewel de inkoop per 31 augustus 2018 heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2018.

Oprichting

ZIB Maas & Dal CV is in 2010 opgericht en heeft haar eigen vermogen, € 7,6 miljoen, aangewend voor de verwerving en realisatie van 30 vakantievilla's gelegen op Vakantiepark Klein Vink, 20 chalets op het voormalig kampeerterrein De Maasvallei, nu geheten Résidence Arcen Spa en de herfinanciering van 48 bungalows, 101 chalets en de centrumvoorzieningen gelegen op Vakantiepark Hunzedal.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 4 juni 2010. In totaal zijn er voor meer participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 17 juni 2010 zijn de participaties in ZIB Maas & Dal CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Maas & Dal CV bedraagt per 31 augustus 2018 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 25.950.000 miljoen.

  • Investering in Vakantiepark Klein Vink te Arcen en Vakantiepark Hunzedal te Borger.

  • Eigen vermogen van € 7,6 miljoen, verdeeld over 3.040 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten)waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.

  • 8,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. 6% wordt jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij terugbetaling van de participaties*.

  • De totale huuropbrengst bedraagt € 1.950.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2,75% en vanaf 2014 met 1,75%).

  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 11 juni 2025.

  • Besloten fonds met een investeringshorizon van circa zestien jaar en zes maanden. ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2026.

  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug