Terug

ZIB Hotel Arcen Spa CV - vastgoedfonds

Startdatum
Juli 2013
Rente
6%
* 5% wordt jaarlijks uitgekeerd en 1% op jaarbasis bij inkoop van participaties.
Max. looptijd
19 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 7.500.000
Doelbedrag
€ 7.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 9.000.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
0.00 %
Openstaand bedrag
€ 6.475.000,00
Projectinfo

Augustus 2018 • ZIB Hotel Arcen Spa CV afgerond

Per 31 augustus 2018 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement tot en met 31 augustus 2018 uitbetaald gekregen. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. Hoewel de inkoop per 31 augustus 2018 heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2018.

Oprichting

ZIB Hotel Arcen Spa CV is in 2013 opgericht en heeft haar vermogen aangewend voor de realisatie van een nieuw te ontwikkelen hotel met 90 kamers en parkeerterrein (105 plaatsen) naast het Thermaalbad Arcen, op Vakantiepark Klein Vink, te Noord-Limburg. Het Fonds heeft per die datum een perceel bouwrijpe grond aangekocht en heeft de gehele realisatie van het project gefinancierd.

Parkhotel Bad Arcen is op 3 juli 2014 feestelijk geopend en is op 4 juli 2014 in gebruik genomen. Het hotel heeft een directe verbinding met het Thermaalbad waardoor gasten dagelijks gebruik kunnen maken van de faciliteiten zoals diverse thermaalbaden, kneippbaden en sauna's.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. Er zijn voor 3.000 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 11 juli 2013 zijn de participaties uitgegeven. 

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Hotel Arcen Spa CV bedraagt per 31 december 2018 € 0.

Kernpunten
  • Realisatie zonder bankfinanciering, met € 7.500.000 participantenvermogen en € 1.500.000 achtergestelde lening.

  • Plaatsing van 3.000 participaties ieder groot € 2.500 (€ 2.575 incl. 3% emissiekosten), minimale deelname 5 participaties.

  • 6% vast rendement op jaarbasis, vóór belasting*. 5% jaarlijks uitgekeerd en 1% op jaarbasis bij terugbetaling van de participaties.

  • Verhuur via Roompot Vakanties. 

  • De participanten hebben, vanaf 31 december 2014, jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen per 30 juni en 31 december.
  • Augustus 2018 is ZIB Hotel Arcen Spa CV afgewikkeld.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug