Terug

ZIB Eemhof II CV - vastgoedfonds

Startdatum
Mei 2010
Rente
9,125%
Max. looptijd
13 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 5.500.000
Doelbedrag
€ 5.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 15.500.000
Projectinfo

April 2018 • ZIB Eemhof II CV afgerond

Per 30 april 2018 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie terugbetaald gekregen. Daarnaast hebben zij ook nog het gehele rendement over 2018 uitbetaald gekregen.

Oprichting

ZIB Eemhof II CV is opgericht in 2010 en heeft het eigen vermogen, € 5,5 miljoen, is aangewend voor het upgraden van de 701 bestaande cottages, centrumvoorziening en infrastructuur van het vakantiepark Center Parcs De Eemhof. 

De Eemhof is gelegen in een bosrijke omgeving te Zeewolde. De centrumvoorzieningen bestaan onder andere uit een overdekt zwemparadijs, een conferentiecentrum, diverse horecagelegenheden en tal van activiteiten voor kinderen.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 15 juni 2010.

Uitgifte participaties

Op 24 juni 2010 zijn de participaties in ZIB Eemhof II CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Eemhof II CV bedraagt per 30 april 2018 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 15,5 miljoen in Center Parcs De Eemhof te Zeewolde.

  • Het vakantiepark wordt geëxploiteerd door Center Parcs Netherlands NV, een indirecte deelneming van Pierre et Vacanses SA, een aan de effectenbeurs van Parijs genoteerde onderneming.

  • Eigen vermogen van 5,5 miljoen, verdeeld over 2.200 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname vier participaties bedraagt.

  • 9,125% geprognosticeerd vast rendement op jaarbasis, vóór belasting*.

  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst eindigt op 31 oktober 2023.

  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 oktober 2023.

  • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten per 1 januari en 1 juli.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug