Terug

Zorgvastgoed Millingen - Crowdfundingdienst | startdatum 06-06-2024

Rente
5,0%
Kredietscore
1,80
Risico classificatie
Laag
Max. looptijd
9,7 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 3.750.000
Doelbedrag
€ 3.750.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 3.750.000
Projectinfo

Update 16 mei 2024 - 10.00 uur

Project Zorgvastgoed Millingen is volschreven en gesloten voor inschrijving.

Kernpunten project Zorgvastgoed Millingen

 • Minimale deelname € 1.000 (1 obligatie)
 • 5,00% rente per jaar*, uitbetaling achteraf per kwartaal
 • Eenmalig 1,0% emissiekosten over investeringsbedrag
 • Indirecte investering in zorgvastgoed met Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo en particulieren als huurder
 • Inschrijfperiode loopt van 1 mei tot en met 3 juni óf zoveel eerder als het project is volschreven
 • Startdatum waarop de obligaties worden uitgegeven is 6 juni 2024
 • Looptijd is 9 jaar en 7 maanden, vanaf december 2024 halfjaarlijkse aflossingsmogelijkheid

Project Zorgvastgoed Millingen en de Uitgevende Instelling
Met dit project wordt geïnvesteerd in een zorgcomplex in Millingen aan de Rijn (Gelderland). Investeerders nemen deel door middel van obligaties. De Uitgevende Instelling en eigenaar van het vastgoed is Investment FUND Millingen B.V. Deze geeft 3.750 obligaties uit van elk € 1.000 (totaal € 3.750.000). Het volledige bedrag wordt door Investment FUND Millingen B.V. gebruikt voor de herfinanciering van het vastgoed. Meer informatie hierover lees je in de brochure en het Blad met essentiële beleggingsinformatie.

Waar bestaat het vastgoed uit?
Het Vastgoed betreft een deel van een zorgcomplex bestaande uit 29 intramurale zorgstudio’s en 2 kamers voor eerstelijns verblijf, een dagverzorging- en dagbestedingsruimte en algemene voorzieningen zoals een restaurant, kantoren, (productie)keuken en centrale entree. Daarnaast omvat het zorgcomplex 16 aanleunappartementen (extramuraal) en dit alles is gelegen op een perceel van ca. 6.000m2 aan de Sint Willibrordstraat 1 en de Schoolstraat 1-31 te Millingen aan de Rijn.

Het zorgcomplex is verhuurd aan zorginstelling Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo en het huurcontract heeft nog een looptijd van 12 jaar. De bijbehorende aanleunappartementen zijn aan particulieren verhuurd. Deze huurcontracten hebben een onbepaalde looptijd.

Inschrijfperiode
De inschrijfperiode is inmiddels gesloten. De inschrijfperiode loopt van 1 mei 2024 tot en met 3 juni, of zoveel eerder wanneer het project is volschreven. Instappen is mogelijk vanaf € 1.000 (1 obligatie € 1.000). Een online inschrijving heeft de voorkeur, deze kan snel worden verwerkt. De toewijzing van de obligaties gaat op volgorde van binnenkomst van de volledig goedgekeurde inschrijfdocumenten en bijbehorende bijlagen.

Wat krijg je ervoor terug
Investeerders ontvangen een jaarlijkse rente van 5,00% over de investering. Deze wordt berekend vanaf de datum dat de obligaties zijn uitgegeven (verwachting is 6 juni 2024). De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, op uiterlijk de 15e dag na afloop van het kwartaal, voor de eerste keer in oktober 2024.

Terugbetaling van je inleg
De maximale looptijd van de obligaties is 9 jaar en 7 maanden. Vanaf 31 december 2024 is er ieder halfjaar een bedrag beschikbaar voor aflossing. Investeerders kunnen zich in mei en november aanmelden om (een deel) van de obligaties terugbetaald te krijgen. Hierdoor kan de looptijd voor investeerders korter zijn dan de maximale looptijd. De eerste aflossing staat gepland per 31 december 2024 en de laatste aflossing, van het restantsaldo aan Obligaties, staat op 31 december 2033. Over de aflossing van de obligaties lees je meer in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en de brochure.

Tijdens de looptijd
Gedurende de looptijd van het project ontvangen de investeerders regelmatig per nieuwsbrief een update waarin ze op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen, de uitbetalingen van de rente en de aflossingsmogelijkheden. Daarnaast worden ze ook uitgenodigd voor een jaarlijkse informatiebijeenkomst.

Veelgestelde vragen
Klik op de button hieronder voor de veelgestelde vragen.

Bekijk de veelgestelde vragen

Risico’s
Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Onder het tabblad ''Risico's'' lees je meer over de bijbehorende risico's en de kredietscore. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Zorgvastgoed Millingen
De Uitgevende Instelling zal 3.750 verhandelbare Obligaties van € 1.000 per stuk uitgeven, in totaal € 3.750.000.

 • Minimale deelname € 1.000 (1 obligatie)
 • 5,00% rente per jaar*, uitbetaling achteraf per kwartaal
 • Eenmalig 1,0% emissiekosten over investeringsbedrag
 • Indirecte investering in zorgvastgoed met Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo en particulieren als huurder
 • Inschrijfperiode gestart op 1 mei en gesloten op 16 mei 2024
 • Startdatum waarop de obligaties worden uitgegeven is 6 juni 2024
 • Looptijd is 9 jaar en 7 maanden, vanaf december 2024 halfjaarlijkse aflossingsmogelijkheid

Uitgifte obligaties
De verwachte datum waarop de obligaties worden uitgegeven is 6 juni 2024. Met de uitgifte start de berekening van de rente.

*Rente op jaarbasis voor belasting. Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Genoemde data onder voorbehoud.

Risico's

Kredietscore, risicoclassificatie en risico's
ZIB BO is de crowdfundingdienstverlener voor dit project en heeft een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 1,80 en de risicokwalificatie is ‘laag’. De risico-analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Onderstaand lees je een toelichting op de methode die gebruikt is voor deze berekening.

Kredietscore project Zorgvastgoed Millingen

De aanbieding van project Zorgvastgoed Millingen is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in verhandelbare Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich ervan bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. De risico’s staan uitgebreid beschreven in Deel C van het Blad met essentiële beleggingsinformatie en in hoofdstuk 7 van de brochure. 

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Je belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen. Evenmin valt je belegging onder de beleggerscompensatiestelsels. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.


Terug