Terug

ZIB Volendam CV - vastgoedfonds

Startdatum
Juli 2006
Rente
9.25%
* Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties.
Max. looptijd
17 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 8.075.000
Doelbedrag
€ 8.075.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 30.950.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
9.25 %
Projectinfo

December 2019 • ZIB Volendam CV afgerond

In december 2019 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement uitbetaald gekregen. Hoewel de inkoop per december heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2019. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. 

Oprichting

ZIB Volendam CV is in 2006 opgericht en heeft haar vermogen aangewend voor de aankoop van de grond en de realisatie van 187 woningen/appartementen, een gedeelte van het centrumgebouw en bijbehorende inventaris en installaties op Marinapark Volendam, gelegen op circa 33.000 m2 eigen grond aan het IJsselmeer te Volendam. In 2012 zijn 8 zespersoons woningen samengevoegd tot 4 twaalfpersoons types, waardoor de vastgoedportefeuille nu nog 183 woningen/appartementen bevat.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. In totaal zijn er voor 4.730 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 4 juli 2006 zijn de participaties in ZIB Volendam CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Volendam CV bedraagt per 31 december 2019 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 30.950.000.

  • Investering in 187 woningen/appartementen, een gedeelte van het centrumgebouw en bijbehorende inventaris en installaties op Marinapark Volendam.

  • Eigen vermogen van € 8.075.000, verdeeld over 3.230 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname 5 participaties bedraagt.

  • 9,25% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% op jaarbasis bij inkoop van de participaties*.

  • Huuropbrengst bedraagt € 2.260.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2,75%).

  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 15 juni 2027.

  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.

  • De participanten hebben jaarlijkse exitmogelijkheden. Tussentijdse overdracht enkel mogelijk per 1 juli en na toestemming medeparticipanten. Aanmelden voor 1 mei.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug