Terug

ZIB Aquadelta CV - vastgoedfonds

Startdatum
December 2011
Rente
8%
* 6% jaarlijks uitgekeerd en 2% op jaarbasis bij inkoop van de participaties.
Max. looptijd
19 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 6.850.000
Doelbedrag
€ 6.850.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 18.850.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
0.00 %
Projectinfo

December 2018 • ZIB Aquadelta CV afgerond

Per 4 december 2018 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement tot en met 4 december 2018 uitbetaald gekregen. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. Hoewel de inkoop per 4 december 2018 heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2018.

Oprichting

Het eigen vermogen van ZIB Aquadelta CV, € 6,8 miljoen, is aangewend voor de verwerving van 146 appartementen, 18 hotelkamers en de centrumvoorzieningen van Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.

Dit park is gelegen aan het bekende en bij watersporters zeer geliefde Grevelingenmeer op het schiereiland Schouwen-Duiveland.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 2 december 2011.

Uitgifte participaties

Op 15 december 2011 zijn de participaties in ZIB Aquadelta CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Aquadelta CV bedraagt per 31 december 2018 € 0.

Kernpunten
  • Totale investering van € 18.850.000 miljoen.

  • Investering in Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.

  • Eigen vermogen van € 6.850.000 miljoen, verdeeld over 2.740 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij de minimale deelname 5 participaties bedraagt.

  • 8% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting. 6% wordt jaarlijks uitgekeerd en 2% op jaarbasis bij terugbetaling van de participaties*.

  • De totale huuropbrengst bedraagt € 1.350.000 per jaar (jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 2% en vanaf 2016 met 1,5%).

  • Looptijd van de netto-huurovereenkomst is 1 januari 2027.

  • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december 2030.

  • De participanten hebben jaarlijks per 31 december een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.

  • Halfjaarlijkse uitkeringen rendement.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug