Terug

Zandvoort II - beleggingsdienst | startdatum 01-12-2020

Startdatum
1 december 2020
Rente
5%
Max. looptijd
15 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.995.000
Doelbedrag
€ 4.995.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 5.820.000
Projectinfo

Project Zandvoort II
Bij project Zandvoort II zijn er 1.998 verhandelbare Obligaties ad. € 2.500 uitgegeven voor een investering in recreatief vastgoed. De opbrengst van de uitgifte van de Obligaties is door Stichting Financiering Zandvoort gebruikt om Participaties in Zandvoort II C.V. te kopen. Zandvoort II C.V. heeft als enige activiteit het houden van Participaties C in het vastgoedfonds ZIB Zandvoort C.V. 

Nadere info over de investering door Stichting Financiering Zandvoort
ZIB Zandvoort C.V. is een vastgoedfonds dat in december 2018 is opgericht voor de aankoop van het vastgoed op Center Parcs Park Zandvoort. De C.V. heeft 120 cottages, hotel met 100 hotelkamers en meeting-/officerooms, de centrumvoorzieningen en infrastructuur op het vakantiepark aangekocht. Direct na de aankoop is gestart met een grootschalige renovatie en herinrichting. De cottages, het hotel en de centrumvoorzieningen zijn inmiddels volledig gerenoveerd. Hiermee is de renovatie voor 90% gerealiseerd. De laatste werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Het vastgoed wordt verhuurd aan Center Parcs Netherlands N.V. Om de aankoop en renovatie te financieren, heeft ZIB Zandvoort C.V. in 2018 participaties uitgegeven. Een deel van deze participaties is aangekocht door Zandvoort II C.V., die hiervoor ook participaties heeft uitgegeven en een lening heeft aangetrokken. Deze lening wordt nu geherfinancierd, waarvoor Zandvoort II C.V. participaties uitgeeft. Stichting Financiering Zandvoort gaat over tot uitgifte van de obligaties waarmee deze participaties door haar worden aangekocht. 

Inschrijfperiode
De inschrijving voor project Zandvoort II is gesloten. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe beleggingsmogelijkheden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Vergoeding en aflossing op de Obligaties
Als investeerder ontvangt u rente per 30 juni en 31 december. De totale rente op de obligaties bedraagt 5,0% op jaarbasis. Hiervan wordt 3,0% jaarlijks uitbetaald en 2,0% als bonus enkelvoudig op jaarbasis berekend over de periode vanaf Uitgiftedatum tot datum van Aflossing van de obligatie. De Obligaties worden afgelost in jaarlijkse termijnen. Naar verwachting vindt de eerste aflossing plaats per 31 december 2021 en vindt de (slot-)aflossing per 31 december 2035 plaats, tenzij sprake is van vervroegde aflossing.

Uitgifte Obligaties
De Obligaties zijn op 1 december 2020 succesvol uitgegeven.

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voowaarden ZIB BO en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Zandvoort II

  • Financiering voor investering in recreatief vastgoed op Center Parcs Park Zandvoort
  • Uitgifte verhandelbare Obligaties, totaal € 4.955.000
  • Deelname vanaf € 10.000 (4 Obligaties ad. € 2.500)
  • 5,0% rente op jaarbasis (hiervan wordt 3,0% jaarlijks uitbetaald en 2,0% bij aflossing)*
  • Halfjaarlijkse rentebetalingen
  • Maximale looptijd 15 jaar en 1 maand
  • Tussentijdse terugbetaling

*Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Risico's

Wat zijn de risico's voor u als investeerder?

Het beschreven aanbod tot inschrijving en de verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in vastgoedproducten of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. 

In het algemeen kan gesteld worden dat aan het investeren in (de financiering van) vastgoed, risico’s verbonden zijn. In Hoofdstuk 7 van dit Informatie Memorandum zijn de materiële risicofactoren omschreven en toegelicht. Indien deze risico’s zich voordoen kan dit tot gevolg hebben dat de rentebetalingen en aflossingen niet of later door de Uitgevende Instelling worden uitbetaald en kan het zijn dat Investeerders minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Vanwege het risicodragende karakter van deze financiering is het niet aan te raden dat een Investeerder deelneemt die zich niet kan permitteren zijn Investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname in het project, moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum en de bijlagen, door degene die investeert.


Terug