Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Noorderlicht - Zorgvastgoed-Ouderenhuisvesting / startdatum 2-6-2020

Startdatum
2 juni 2020
Rente
4%
Max. looptijd
9 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 9.825.000
Doelbedrag
€ 9.825.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 74.825.000
Projectinfo

- Reclame / Behoudens de inhoud van het Prospectus en de Samenvatting dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd -

Investeren in zorgvastgoed en ouderenhuisvesting
Project Noorderlicht betreft een investering in zorgvastgoed en ouderenhuisvesting. Stichting Financiering Noorderlicht heeft Obligaties uitgegeven en met de opbrengst van de uitgifte een lening verstrekt aan het Fonds Estea Noorderlicht C.V. Het fonds heeft een portefeuille vastgoed verworven, bestaande uit 1.061 overwegend sociale (zorg)woningen, gelegen in de provincie Groningen. 

Het Prospectus
Wilt u alle informatie over project Noorderlicht lezen? De volledige informatie met betrekking tot project Noorderlicht vindt u in het Prospectus.

Inschrijven op het Project?
Het doelbedrag van € 9.825.000 is in mei 2020 behaald en daarmee is de inschrijving op dit project gesloten.
Inschrijven was mogelijk vanaf 7 april 2020 tot en met 29 mei 2020. De minimale deelname in het project is 2 Obligaties, te weten € 5.000. De nominale waarde per Obligatie bedraagt € 2.500 per stuk. 

De Noorderlicht Vastgoedportefeuille
Het vastgoed betreft wooncomplexen met in totaal 1.061 overwegend sociale zorgwoningen. Van deze 1.061 woningen worden er 332 particulier verhuurd terwijl de overige 729 woningen onderdeel zijn van 14 woon-zorgcomplexen die worden gehuurd door 9 verschillende zorginstellingen. De complexen liggen in 8 verschillende woonplaatsen en bevinden zich voor het grootste gedeelte in de buurt van dorpskernen met diverse voorzieningen. Meer informatie over het vastgoed vindt u in het Prospectus.

Rentebetaling en aflossing op de Obligaties
Als investeerder ontvangt u een halfjaarlijkse rente. Deze rente bedraagt 4,0% op jaarbasis en wordt berekend vanaf de datum dat de Obligaties worden uitgegeven. Ieder jaar wordt in juli een deel van de Obligaties afgelost. U kunt zich jaarlijks in mei aanmelden om voor (gedeeltelijke) aflossing van uw Obligaties in aanmerking te komen. De verwachte looptijd van de Obligaties is maximaal tot medio 2029.

Uitgifte Obligaties
De Obligaties zijn op 2 juni 2020 uitgegeven.

Documenten opgenomen door middel van verwijzing
Het volledige overzicht van de via verwijzing in het Prospectus opgenomen informatie is als volgt:

 1. Samenvatting Prospectus
 2. Taxatierapport Woonzorgcentrum ’t Vondelhuys Winschoten
 3. Taxatierapport AG Wildervanck Veendam
 4. Taxatierapport Aagstheem Eenrum
 5. Taxatierapport De Molenhof Oude Pekela
 6. Taxatierapport De nieuwe Wierde Grijpskerk
 7. Taxatierapport Winkheem Winsum
 8. Taxatierapport Zonnehuis St Jozef Sappemeer
 9. Taxatierapport De Blanckenborg Blijham

De Taxatierapporten liggen ter inzage op het kantoor van ZIB Beleggingsonderneming B.V., Park Veldzigt 2 te Middelburg. Een samenvatting van de taxatierapporten is opgenomen als bijlage VIII in het Prospectus

Let op: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Het Prospectus is op 6 april 2020 goedgekeurd door de AFM. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden Obligaties. Geïnteresseerde beleggers wordt aanbevolen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Dit is nodig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen, volledig te begrijpen. Uw beslissing om wel of niet te gaan beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Prospectus.

Kernpunten
 • Uitgifte Obligaties, totaal € 9.825.000
 • Deelname vanaf € 5.000, in eenheden van € 2.500
 • 4,0% rente per jaar*
 • Halfjaarlijkse rentebetalingen
 • Jaarlijkse aflossing mogelijk
 • Looptijd tot max. 2029

*Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige informatie voordat u besluit tot deelname. Een uitgebreide omschrijving van het project en de risico's vindt u in het Prospectus.

Risico's

Wat zijn de voornaamste risico's voor u als investeerder?

Het beschreven aanbod tot inschrijving en de verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in vastgoedproducten of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. 

De investering in de Obligaties brengt risico's met zich mee. Deze risico's kunnen tot gevolg hebben dat de Uitgevende Instelling niet langer (volledig) kan voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen aan de de Obligatiehouders.

De voornaamste risico's zijn: Leegstandsrisico, Inflatierisico, Politieke beleidswijzigingen omtrent zorgsector.

In hoofdstuk 3 van het Prospectus staan de risico's omschreven die verbonden zijn aan de investering in de Obligaties. U dient kennis te nemen van deze risico's voordat u besluit tot deelname. LET OP: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en wellicht moeilijk te begrijpen is.


Terug