Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Wat is Private Equity?

Private Equity (hierna “PE”) is het investeren in aandelen van bedrijven. Het betreft risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management. 

Welke bedrijven worden gefinancierd?
Private Equity is een verzamelnaam voor het verstrekken van risicodragend vermogen aan bedrijven door private investeerders.

Dit kan gaan om de financiering van:

  • start-ups (venture capital)
  • groeiende bedrijven (growth capital)
  • het nemen van meerderheidsbelangen in gevestigde bedrijven (buy-out capital).

Doel van Private Equity

Bij het financieren van bedrijven met PE draait het om het financieren van innovatie, groei en werkgelegenheid.

PE-fondsen nemen maar een beperkte periode deel in bedrijven om een concreet groeiplan te realiseren en de ondernemingen waarin zij investeren naar een volgende levensfase te brengen.

De toegevoegde waarde die PE – naast het beschikbaar stellen van vermogen – kan bieden zijn kennis en expertise op gebied van managementversterking, innovatie, (internationale) groei, financiering en het doen van acquisities om de marktpositie van ondernemingen te versterken.

Als de volgende levensfase van een onderneming is bereikt, zal de PE-investeerder de onderneming verkopen aan de volgende investeerder of een strategische partij, om enerzijds de onderneming in staat te stellen weer een nieuwe groeifase in te gaan en anderzijds om het rendement voor de investeerders ook daadwerkelijk te realiseren.

Fund in Funds

Een Fund in Funds (hierna ‘FiF’) is een PE-fonds dat zelf belangen neemt in andere PE-fondsen. De investeerder vertrouwt op de staat van dienst van de fondsmanager van het PE-fonds om geschikte fondsen te selecteren.

Doordat er in meerdere PE-fondsen wordt geïnvesteerd die iedere op hun beurt weer in meerdere ondernemingen participeren is de spreiding groter dan bij investeren in een PE-fonds, waardoor het risico om de totale inleg te verliezen nog verder wordt verkleind. Diezelfde spreiding levert een langjarig en relatief stabiel rendement op. Het rendement wordt beschikbaar gesteld via jaarlijkse dividenden. 

FiF betreft een relatief passieve beleggingsvorm ten opzichte van andere vormen van PE-beleggingen.

Bij ons eerdere project Private Equity I kocht Stichting Private Equity I Preferente Participaties aan in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A.

BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. is een zogenaamd Fund in Funds: een fonds dat investeert in ander PE-fondsen, om op die wijze een gespreide portefeuille van PE-investeringen toegankelijk te maken voor een brede groep beleggers.

Schematische weergave

De schematische weergave bij project Private Equity I zag er als volgt uit:

  • Stichting Financiering Private Equity I is in deze weergave de belegger
  • BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. is het Fund in Funds