Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V.
Voor begeleiding van de uitgifte van overdraagbare obligaties van projecten boven de € 5 miljoen hebben wij als ZIB Beleggingsonderneming B.V. in 2018 een MiFID II-vergunning ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). ZIB Beleggingsonderneming B.V. mag de volgende diensten verlenen: orders doorgeven van financiële instrumenten, financiële instrumenten plaatsen zonder plaatsingsgarantie.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. is onder nummer 14005017 opgenomen in het register van de AFM. Wij staan hiermee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële  Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 

Bestuurders van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

Obligatie-uitgiftes boven de € 5 miljoen

Een onderneming die in Nederland beleggingsdiensten wil verlenen heeft daarvoor een MiFID II-vergunning nodig. ZIB Beleggingsonderneming heeft in 2018 deze vergunning ontvangen van de AFM en kan hiermee bemiddelen in de uitgifte van verhandelbare obligaties. Vanwege de nieuwe Europese crowdfundingregelgeving zal ZIB Beleggingsonderneming alleen bij projecten met een obligatie-uitgifte van meer dan € 5 miljoen de projecten onder deze regelgeving aanbieden. Een obligatie-uitgifte tot € 5 miljoen valt onder de ECSP-vergunning van ZIB Belegggingsonderneming, waarover je hier meer leest.

Meer informatie voor u als belegger

Klachtenprocedure
Wanneer je een klacht hebt of er ontstaat een geschil over de producten of de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming B.V. dan kun je een klacht indienen met het klachtenformulier dat hier gedownload kan worden. Het klachtenformulier kan per e-mail worden ingediend (klachten@zibinvestments.nl) of schriftelijk (Postbus 160, 4330 AD Middelburg). De hele klachtenprocedure lees je hier