Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Portefeuille crowdfunding projecten

Uitleg portefeuillepagina

ZIB Crowdfunding hecht veel waarde aan transparantie. Daarom maken wij graag onze statistieken en defaultcijfers inzichtelijk voor iedereen. Elke maand wordt de informatie op deze pagina bijgewerkt. 

Op deze pagina kunt u zien welke leningen er verstrekt zijn door ZIB Crowdfunding, hoeveel er is afgelost, wat de rente en het rendement is en hoe het staat met de betalingachterstanden en afboeking. Tot op heden heeft ZIB Crowdfunding 0% betalingsachterstanden. 

Openstaande bedrag lening/afgelost

Van der Valk Bonaire CF
€ 2.500.000,00
€ 0,00
Van der Valk Bonaire CF
Openstaande lening: € 2.500.000,00
Afgelost: € 0,00
Marina Port Zélande CF
€ 2.375.000,00
€ 125.000,00
Marina Port Zélande CF
Openstaande lening: € 2.375.000,00
Afgelost: € 125.000,00
Zandvoort CF
€ 2.500.000,00
€ 0,00
Zandvoort CF
Openstaande lening: € 2.500.000,00
Afgelost: € 0,00
Bruinisse Vastgoed
€ 0,00
€ 13.850.000,00
Bruinisse Vastgoed
Openstaande lening: € 0,00
Afgelost: € 13.850.000,00
Slot Oostende
€ 0,00
€ 425.000,00
Slot Oostende
Openstaande lening: € 0,00
Afgelost: € 425.000,00
Ziekenhuis Vlissingen
€ 8.000.000,00
€ 2.600.000,00
Ziekenhuis Vlissingen
Openstaande lening: € 8.000.000,00
Afgelost: € 2.600.000,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Leningportefeuille ZIB Crowdfunding

De informatie op deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: 01-09-2022

  31-12-2016 % 31-12-2017 % 31-12-2018 % 31-12-2019 % 31-12-2020 % 31-12-2021 % 01-09-2022 %
Totaal verstrekte leningen  €11.025.000   €11.025.000   €27.375.000 €27.375.000   €27.375.000 €32.375.000 €32.375.000
Aantal verstrekte leningen 2   2   4 4   4 6 6
Totaal afgelost €150.000 1,36% €300.000 2,72% €1.679.900 6,14% €15.561.550 56,85% €16.425.000 60,00% €16.625.000 51,35% € 17.000.000 52,51%
Aantal lopende leningen 2 2 4 3 2 4 4
Totaal openstaand¹ €10.875.000 98,64% €10.725.000 97,28% €25.695.100 93,86% €11.813.450 43,15% €10.950.000 40,00% €15.750.000 48,65% € 15.375.000 47,49%
Totaal uitbetaalde rente² €524.300,76   €1.076.210,76   €2.144.895,17 €3.202.071,09   €3.749.049,59 €4.316.138,12 € 4.668.362,74
Afboekingen €0 0% €0 0% €0 0% €0 0% €0 0% € 0 0% € 0 0%
Gemiddeld Netto rendement³   4,90%   5,00% 4,29%   4,05% 4,64% 4,15%

 

Betalingsachterstanden ZIB Crowdfunding

De informatie op deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: 01-09-2022

  Aantal projecten %
Totaal openstaande leningen 4 projecten €15.375.000  
Totaal betalingsachterstanden geen €0 0%
Geen betalingsachterstand4 4 projecten €0 0%
Betalingsachterstand5
45 tot 75 dagen
0 projecten €0 0%
Betalingsachterstand5
75 tot 90 dagen
0 projecten €0 0%
Projecten afgeboekt6
(default, ≥ dan 90 dagen)
0 projecten €0 0%

 

Begrippenlijst

1. Totaal openstaand: Totaal saldo verstrekte leningen minus de aflossingen.
2. Totaal uitbetaalde rente: Het totaal aan uitbetaalde rente voor alle leningen.
3. Gemiddeld netto rendement: De gemiddelde rente van alle leningen minus afgeboekte posten minus de kosten van het platform. (Dit betreft de emissiekosten die eenmalig per project in rekening worden gebracht. Deze kosten worden over de gehele looptijd gedisconteerd in het netto rendement.)
Er worden geen jaarlijkse kosten berekend bij ZIB Crowdfunding. De emissiekosten verschillen per project en worden bij aanvang van het project door investeerders betaald aanvullend op het leningbedrag.
4. Geen betalingsachterstand: In de betalingsachterstanden zijn ook betalingsachterstanden tot 45 dagen opgenomen. Indien betalingsachterstanden van toepassing zijn wordt het gehele nog af te lossen bedrag van de Geldnemer die in achterstand verkeert opgenomen in de post betalingsachterstanden.
5. Betalingsachterstand: Alle betalingsachterstanden tussen 45 en 90 dagen.
6. Afboekingen: Totaal deel hoofdsom leningen dat is afgeschreven inclusief leningen met betaalachterstand ≥ 90 dagen.
7. Emissiekosten: Eenmalige vergoeding van 2% over de nominale waarde van de te verstrekken lening per Geldgever voor ZIB Crowdfunding, voor haar werkzaamheden bij het aanbieden van de propositie. Deze kosten verhogen het te storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. De werkelijk in rekening gebrachte emissiekosten kunnen per project afwijken.

Historie

Transparante crowdfunding portefeuille

Bij ZIB hechten we veel waarde aan transparant zijn naar onze investeerders, zodat zij kunnen zien waarin ze investeren en hoe de historie van onze crowdfundingprojecten eruitziet. Crowdfundingcijfers reikt jaarlijks awards uit aan crowdfundingplatforms die bijzonder goed presteren. Met trots kunnen wij melden dat wij voor de 3e keer op rij de crowdfunding award 'Transparante portefeuille' hebben gewonnen. In 2019 en het daaropvolgende jaar 2020 hebben wij de award ook mogen ontvangen.Onze portefeuillepagina wordt iedere maand bijgewerkt voor een actueel inzicht. 

Lees het artikel