Terug

Private Equity VIII - crowdfundingsdienst | startdatum 15-12-2023

Rente
5,0%
Kredietscore
3,3
Risico classificatie
Gemiddeld
Max. looptijd
8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 1.500.000
Doelbedrag
€ 1.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 1.500.000
Projectinfo

Kernpunten van deze obligatie-uitgifte

 • 5,00% vaste rente per jaar, uitbetaling per kwartaal achteraf
 • Laagdrempelig investeren vanaf € 1.000 (via obligaties van € 1.000 per stuk)
 • Indirecte investering in een gespreide private equity portefeuille van ruim 7.000 bedrijven
 • Bij deelname eenmalig 2,0% emissiekosten over investeringsbedrag.
 • Bij een deelname vanaf € 25.000 eenmalig 1,0% emissiekosten. 
 • Zekerheid met aankoop preferente participaties in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments
 • De startdatum waarop de obligaties zijn uitgegeven is 15 december 2023
 • Looptijd van de investering is maximaal 8 jaar, eerdere aflossing is mogelijk

Indirect investeren in private equity
De Uitgevende Instelling heeft een nieuwe uitgifte van obligaties gedaan van € 1.000 per stuk. Op de investering ontvangen investeerders een vaste rente van 5,00% per jaar, die per kwartaal wordt uitbetaald. Met het gehele uitgiftebedrag zijn preferente participaties gekocht in het Fonds, BB Capital Fund Investments. Het Fonds geeft preferente en gewone participaties uit en investeert met het gehele investeringskapitaal in meerdere private equity fondsen die allemaal investeren in verschillende bedrijven. Het Fonds heeft inmiddels in meer dan 20 private equity fondsen geïnvesteerd met daaronder ruim 7.300 bedrijven. Zo investeer je indirect in de groei van duizenden bedrijven!

Inschrijfperiode
De inschrijfperiode liep van 8 november 2023 tot en met 8 december 2023. De obligaties zijn op 15 december 2023 uitgegeven. Alle informatie over het project lees je in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en brochure die je hiernaast kunt lezen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Rente per kwartaal
Investeerders ontvangen een vaste rente van 5,00% per jaar. De rente hangt niet af van de prestaties van het fonds en is elk jaar 5,00%. Vanaf de datum dat de obligaties zijn uitgegeven gaat de rente in, te weten 15 december 2023. De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald (per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december), op uiterlijk de 15e dag na afloop van het half jaar. De eerste rentebetaling vindt plaats per 31 maart 2024.

Looptijd investering
De maximale looptijd van de obligaties is 8 jaar. De obligaties worden afgelost als er in dat jaar preferente participaties worden ingekocht die gehouden worden door de Uitgevende Instelling. Een aflosmoment kan plaatsvinden op 1 juni of 1 december, maar uiterlijk op 15 december 2031. De Fondsmanager verwacht dat de inkoop van de preferente participaties op zijn vroegst pas na zes jaar zal plaatsvinden, maar het is niet uitgesloten dat dit eerder gebeurt. Over de werkwijze aflossing van de obligaties lees je meer in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en de brochure.

Wat zijn preferente participaties
Met dit project wordt geïnvesteerd in preferente participaties in het fonds BB Capital Fund Investements. De preferente participaties bedragen € 30 miljoen van de waardering van het Fonds (24% van het geheel). Hiervan is sinds 2019 € 23 miljoen via ZIB Investments bijeengebracht. De preferente participaties bieden veel zekerheid. Deze gaan namelijk voor op de gewone participaties (76% van het Fonds) en geven investeerders controle over de totale waarde van het Fonds voor rente- en aflossingsbetalingen. Zelfs bij een daling van 70% in de waarde van het Fonds blijft er voldoende over om de preferente participaties af te lossen. Investeren in gewone participaties gaat rechtstreeks bij het Fonds, met een deelname vanaf € 250.000.

Tijdens de looptijd
Tijdens het project ontvangen investeerders van ons regelmatig per nieuwsbrief een update waarin ze op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkelingen, de rentebetalingen per kwartaal en aflossingsmogelijkheden. Daarnaast worden investeerders uitgenodigd voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst over de investeringen in het Fonds.

Risico's
Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Onder het tabblad ''Risico's'' lees je meer over de bijbehorende risicos en kredietscore. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Gespreid beleggen
Van oudsher biedt ZIB Investments beleggingsprojecten aan in de recreatieve vastgoedsector. Sinds 2019 zijn het investeringsfonds BB Capital Fund Investments (het Fonds) en ZIB Investments een samenwerking aangegaan. Met deze private equity projecten, bieden wij onze investeerders de mogelijkheid tot het creëren van een gevarieerde beleggingsportefeuille. Dankzij deze unieke samenwerking is het mogelijk om naast te investeren in vastgoed ook laagdrempelig indirect investeren in een gespreide private equity portefeuille van duizenden bedrijven. In de periode van 2019 tot en met 2022 is er via ZIB Investments al voor ruim € 23 miljoen succesvol geïnvesteerd in private equity via obligaties. Project Private Equity VIII is de achtste investeringsronde. 

Kernpunten Private Equity VIII

 • 5,00% vaste rente per jaar, uitbetaling per kwartaal achteraf
 • Laagdrempelig investeren vanaf € 1.000 (obligaties van € 1.000 per stuk)
 • Indirecte investering in een gespreide private equity portefeuille van ruim 7.000 bedrijven
 • Uitgifte van obligaties met de mogelijkheid dit te verlagen of uit te breiden tot maximaal 4.995 obligaties
 • Bij deelname eenmalig 2,0% emissiekosten over investeringsbedrag. Bij een deelname vanaf € 25.000 eenmalig 1,0% emissiekosten. 
 • Zekerheid met aankoop preferente participaties in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments
 • De startdatum waarop de obligaties zijn uitgegeven is 15 december 2023
 • Looptijd van de investering is maximaal 8 jaar, eerdere aflossing is mogelijk

*Rente op jaarbasis voor belasting. Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van de investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Risico's

Kredietscore, risicoclassificatie en risico's
ZIB BO is de crowdfundingdienstverlener voor dit project en heeft een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 3,30 en de risicokwalificatie is ‘gemiddeld’. De risico-analyse bestaat uit het verzamelen en beoordelen van informatie over de Uitgevende Instelling omtrent de investering met betrekking tot financiële factoren en niet-financiële factoren. Onderstaand lees je een toelichting op de methode die gebruikt is voor deze berekening.

Kredietscore Project Private Equity VIII

De aanbieding van Project Private Equity VIII is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in Deel C van het Blad met essentiële beleggingsinformatie en in hoofdstuk 7 van de brochure. 

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Je belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen. Evenmin valt je belegging onder de beleggerscompensatiestelsels. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.


Terug