Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggen in crowdfunding

Beleggen via obligaties

Als u belegt in obligaties betekent dit dat u geld uitleent aan een onderneming die financiering zoekt. Wanneer u een obligatie koopt van de onderneming, leent u geld uit aan de onderneming. U heeft dan een (verhandelbaar) schuldbewijs.

Er wordt een termijn afgesproken en een overeenkomst gesloten. Als obligatiehouder ontvangt u gedurende deze periode een rentevergoeding van de onderneming. Na afloop van de periode ontvangt u de inleg van uw obligatie retour. De voorwaarden hiervoor kunnen per project verschillen.

Wat zijn de kenmerken van beleggen in obligaties?

Bij projecten kunnen onderstaande kenmerken per project verschillend zijn.

Beleggen via ZIB Beleggingsonderneming B.V.

Hoe investeert u? Door middel van obligaties. Dit is een (verhandelbaar) schuldbewijs voor een lening die u verstrekt aan een projecteigenaar.
Soort investering Diverse soorten vastgoed
Minimale inleg Variërend per project, tussen € 5.000 - € 15.000
Maximale inleg € 80.000,- (voor particulieren)
Eenmalige kosten Emissiekosten 2%
Jaarlijkse kosten Geen
Looptijd Circa 10 jaar
Aflossing Minimaal jaarlijks gedurende de looptijd
Rente projecten Variërend per project, 3,5% - 6%
Uitkering rente Per kwartaal of (half)jaarlijks
Obligaties verhandelbaar? Ja
Jaarlijkse bijeenkomst investeerders? Ja
Hoe worden afspraken vastgelegd? In Obligatievoorwaarden

Onze crowdfunding projecten

De afgelopen tijd hebben wij verschillende projecten door middel van obligaties uitgegeven en succesvol geplaatst. U kunt hier alle reeds geplaatste beleggingsprojecten bekijken.

Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe projecten open voor inschrijving. Wilt u op de hoogte blijven alle nieuwe mogelijkheden om te beleggen? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief en loop zo geen informatie mis over nieuw beleggingsprojecten.

Leningportefeuille crowdfunding projecten

Bekijk de Portefeuillepagina van onze crowdfundingprojecten

Het vastgoed

Bij crowdfunding projecten investeert u bij ons voornamelijk in recreatief of maatschappelijk vastgoed. 

De ondernemer (eigenaar vastgoed) waaraan de lening wordt verstrekt verhuurt het vastgoed. Hij legt de afspraken met de betreffende partij vast in een huurovereenkomst. Bij investeren in maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld zorgvastgoed) heeft u naast het verkrijgen van rente ook het voordeel dat u betrokken bent bij een maatschappelijk project. U kunt dus spreken van maatschappelijk beleggen.

Rente crowdfunding

Gedurende de looptijd van de crowdfunding projecten ontvangt u als investeerder per kwartaal of per (half)jaar uitbetaling van rente op de lening. De te ontvangen rente wordt berekend aan de hand van de investering minus de aflossing in de betreffende renteperiode.

Zowel de rente als de uitbetaling ervan verschilt per project. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het informatie memorandum en op de projectpagina van het project. 

Aflossen lening

De crowdfunding projecten hebben looptijd van circa 10 jaar. Ieder jaar (dit kan ook ieder half jaar zijn bij sommige projecten) vindt er een aflossingsmoment plaats. De ondernemer lost een deel van de lening af en met dat bedrag wordt er ook een deel afgelost aan de crowd. De hoogte van deze aflossing is bij aanvang van het project al per jaar vastgelegd in de cashflowprognose.

Voor het aflosmoment kunt u zich vrijwillig aanmelden. Bij te weinig aanmelding kunt u ook geloot worden op basis van de notariële loting. Aan het einde van de looptijd heeft de ondernemer de gehele financiering afgelost en hebben alle investeerders hun inleg terug ontvangen.

Aflossing op de verstrekte financieringen kan per project verschillen. In het informatie memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft, staan deze afspraken vermeld.

Wat zijn de kosten?

Bovenop uw inleg betaalt u een éénmalige emissievergoeding van 2% over uw inleg. Deze vergoeding komt ten gunste van ZIB Crowdfunding, voor onze werkzaamheden bij het aanbieden van het project. Er is geen sprake van jaarlijkse kosten.

Wat zijn de risico's van beleggen in crowdfunding?

Beleggen in crowdfunding kan u een mooie rente opleveren. Aan iedere vorm van beleggen is alleen een beleggingsrisico verbonden. De risico’s van beleggen in onze projecten kunnen onder andere zijn: de kwaliteit van de onderneming, algemene economische ontwikkelingen, rentestand en inflatie.

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren. Voor ieder crowdfunding project is een investeringsdocument (Informatie Memorandum) beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. Voorafgaand aan de inschrijving op een project wordt tevens de investeerderstoets afgenomen. Meer over deze toets vindt u bij veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van de hiernaast genoemde criteria:

  • U dient kennis te nemen van de volledige inhoud van het informatie memorandum en de bijbehorende documenten voor inschrijving.
  • Aangeraden wordt een eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel. En deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie.
  • U dient voldoende liquiditeit aan te houden om op (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen.
  • Is de rentevergoeding lager dan verwacht of kunnen aflossingen niet of later worden betaald? Dan dient u dit te kunnen compenseren met uw vermogen en/of andere inkomsten.
  • Geadviseerd wordt maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren via platformen zoals die van ons.
  • Aangeraden wordt niet deel te nemen met geleend geld
  • In het algemeen wordt aangeraden maximaal 20% van uw beleggingsportefeuille in vastgoed of in vergelijkbare projecten te beleggen.
  • Het is verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende leningen.

Risicoclassificatie Crowdfunding

Bij de beoordeling en classificatie van een project wordt onderstaande risicoclassificatie* gehanteerd. In het informatiememorandum van het project wordt ingegaan op de classificatie.

Risico-classificatie Rente + aflossing betaalbaar o.b.v. Historische kasstroom Laatste boekjaar Prognose komend boekjaar Toekomstige kasstroom
zekerheid% I. (3,5%) II. (4,5%) III. (5,0%) IV. (6,0%)
A: Defensief (3,5%) 100% 3,5% 4,0% 4,25% 4,75%
B: Behoedzaam (4,5%) >75-100% 4,0% 4,5% 4,75% 5,25%
C: Offensief (5,0%) 50-75% 4,25% 4,75% 5,0% 5,5%
D: Speculatief (6,0%) <50% 4,75% 5,25% 5,5% 6,0%

*De percentages zijn als voorbeeld bedoeld en kunnen per project afwijken.

Beleggen door middel van crowdfunding?

Wij zijn een van de Nederlandse crowdfunding platforms en bemiddelen in de totstandkoming van de lening tussen deze twee partijen. Inschrijven op een crowdfunding project kan in de inschrijfperiode zoals vermeld staat in het informatie memorandum dat per project wordt opgesteld.

Online account
Gaat u bij ons crowdfunding platform beleggen? Dan heeft u als investeerder via uw persoonlijk account inzicht in het verloop van uw investering. Alle afspraken met betrekking tot het project liggen vast in de geldleningsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt per project opgesteld.

Regelgeving ZIB Crowdfunding

Wij hebben als ZIB Crowdfunding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039. Het register van de AFM kunt u hier inzien.

Bestuurders van ZIB Crowdfunding B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

Wat is de rol van Stichting Derdengelden?

Stichting Derdengelden ZIB Crowdfunding is opgericht om de geldstromen tussen investeerders en onderneming gescheiden te houden.

De incassering van de lening en de uitbetaling van de rente en aflossing worden verzorgd door deze stichting, die beschikt over een derdengeldenrekening.

Wat is de rol van Stichting Zekerheden?

Stichting Zekerheden ZIB Crowd is opgericht om de benodigde zekerheden voor de investeerders te kunnen vestigen. Ten gunste van deze stichting worden, tot zekerheid van betaling aan de investeerders, zekerheden gevestigd. Raakt de Onderneming in verzuim? Dan kan deze stichting het zekerheidsrecht uitwinnen. De stichting zal vervolgens de executie-opbrengst pro rata uitkeren aan de investeerders.

Meer informatie over deze stichtingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Wij leveren u graag een optimale dienstverlening. Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden, bekijken wij onze processen voortdurend. Het kan gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over deze dienstverlening.

Wij vinden het dan belangrijk om klachten zorgvuldig af te handelen. Het stelt ons in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Lees hier meer over klachten en geschillen.