Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Veelgestelde vragen ZIB Beleggingsonderneming

Algemene vragen:

Heeft ZIB Beleggingsonderneming een vergunning?

Ja, ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft begin 2018 een vergunning verkregen als beleggingsonderneming. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik investeren?

Account aanmaken

Wanneer u interesse heeft in de projecten van ZIB Beleggingsonderneming registreert u zich voor een persoonlijk account. Bij registratie worden diverse gegevens gevraagd. Na het aanmaken van uw account kun u na het inloggen, uw gegevens raadplegen.

Inschrijven

Na inloggen kun u bij het openstaande project kiezen voor inschrijven. U volgt vervolgens het gehele inschrijfproces.

Voor inschrijving bestudeert u het Informatie Memorandum van het Project. U neemt kennis van de Algemene Voorwaarden, het Inschrijfformulier, de Obligatievoorwaarden, de Investeerderstoets en het Wwft formulier. Deze documenten worden bij inschrijving via de website digitaal ingevuld en waar nodig door u ondertekend. 

Verlengen

Als het project na de eerdere gecommuniceerde inschrijvingstermijn nog niet is ‘volgeschreven’, kan besloten worden de termijn te verlengen.

Niet volgeschreven

Indien op het Project onverhoopt onvoldoende wordt ingeschreven, komt de Obligatielening niet tot stand en worden alle investeerders hierover per e-mail of per post geïnformeerd. Omdat er door investeerders nog niet gestort is op het project volgen hieruit geen terugboekingen van gelden.

Project is volgeschreven

Wanneer op 100% van de financiering storting is ontvangen, krijgt het project de status ‘volgeschreven’. Investeren is dan niet meer mogelijk.

Betalen

Indien het Project op basis van inschrijving is gevuld, ontvangt de investeerder per e-mail van ZIB Beleggingsonderneming een verzoek om zijn inleg te storten op de bankrekening van ZIB Bewaarinstelling. In verband met identificatie van de investeerder dient de betaling te worden gedaan van een IBAN bankrekening op naam van de investeerder. Bovenop de inleg dient de emissievergoeding over de investering te worden betaald.

Verstrekken lening

Indien het project is volgeschreven, stelt ZIB Bewaarinstelling zo snel als mogelijk (in ieder geval binnen 90 dagen) de gelden beschikbaar aan de Uitgevende Instelling. Voor de verstrekking van de financiering dient door de Uitgevende Instelling aan de ZIB Bewaarinstelling te worden aangetoond dat aan alle voorwaarden voor de financiering is voldaan. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de financiering niet worden verstrekt. In dergelijk geval wordt de storting van investeerder geretourneerd. Er wordt dan geen rente vergoed.

Kan ik schriftelijk informatie ontvangen?

Ja, via info@zibinvestments.nl kunt u voor elk project het memorandum per post opvragen.

Wat is een investeerderstoets?

Vanaf 1 april 2016 geldt een verplichte investeerderstoets. Voorafgaand aan iedere investering wordt deze toets afgenomen. De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om investeerders bewust te maken van de mogelijke risico’s die zij nemen als ze gaan investeren door middel van crowdfunding. Op basis van uw antwoorden beoordeelt u of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Bij een eerste deelname via ZIB wordt de volledige crowdfunding investeerderstoets afgenomen. Bij een volgende deelname waarmee het totaal geïnvesteerde bedrag via ZIB boven de € 5.000 uitkomt, wordt een beperkter toets afgenomen (de herhaalde crowdfunding investeerderstoets).

Ben ik verplicht om bij deelname de investeerderstoets in te vullen?

Ja, met deze toets beoordeelt u voor uzelf of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Inschrijvingen zonder investeerderstoets kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Meer informatie over de investeerderstoets vindt u op deze pagina onder 'wat is een investeerderstoets?'.

Wat houdt het klantenonderzoek in?

ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van (1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als Investeerder te weigeren.

Wat wordt bedoeld met klantacceptatie, -classificatie en de passenheidstoets?

Bij registratie als Investeerder verricht ZIB een klantenonderzoek. ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van (1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als Investeerder te weigeren.

Klik hier voor informatie over acceptatie, classificatie en de passendheidstoets

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de uitgevende instelling is aangegaan. 

Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper (geldgever) van de obligatie heeft een vordering op de uitgevende instelling en ontvangt hierover een rentevergoeding van de uitgevende instelling

Vragen over uw investering:

Wanneer ontvang ik rendement?

Het moment van uitbetaling van de rente vindt periodiek plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Deze kunnen per project verschillen. In het memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Wat gebeurt er met mijn investering bij overlijden?

Obligaties kunnen onder algemene titel krachtens erfrecht overgaan op erfgenamen van de Obligatiehouder. In dergelijk geval dient de erfgenaam kennisgeving te doen en een verklaring van erfrecht te overleggen waaruit de toedeling blijkt. Na afdoende bewijs, zal de wijziging worden verwerkt in het Register.