Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Veelgestelde vragen obligaties

Algemene vragen:

Heeft ZIB Beleggingsonderneming een vergunning?

Ja, ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft begin 2018 een vergunning verkregen als beleggingsonderneming. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik investeren?

Account aanmaken

Wanneer u interesse heeft in de projecten van ZIB registreert u zich voor een persoonlijk account. Bij registratie worden diverse gegevens gevraagd. Na het aanmaken van uw account kun u na het inloggen, uw gegevens raadplegen.

Inschrijven

Na inloggen kun u via ''nu investeren'' inschrijven op het openstaande project. U volgt vervolgens het gehele inschrijfproces.

Voor inschrijving bestudeert u het informatie memorandum van het project. U neemt kennis van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van ZIB BO, het Inschrijfformulier, de Obligatievoorwaarden, de Investeerderstoets en het Wwft formulier. Deze documenten worden bij inschrijving via de website digitaal ingevuld en door ondertekening van de inschrijving aanvaardt u deze documenten.

Uitvoeren klantonderzoek door ZIB

Lees meer over het klantonderzoek onder veelgestelde vragen: ''Wat houdt het klantonderzoek in?''.

Toewijzing en storting

Indien de obligaties worden toegewezen, ontvangt de inschrijver per e-mail van ZIB een verzoek om zijn investering binnen 5 werkdagen te storten op de bankrekening van ZIB Bewaarinstelling. Bovenop de inleg dient de emissievergoeding over de investering te worden betaald.

Levering van de Obligaties door inschrijving in het Register

De aan een inschrijver toegewezen obligaties, waarop tevens volledige betaling van het te storten bedrag is ontvangen, worden ingeschreven in het register. Het register zal namens de Uitgevende Instelling (de ondernemer) door ZIB worden onderhouden. Iedere obligatiehouder ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving als obligatiehouder in het register. De Uitgevende Instelling verstrekt geen fysieke obligaties. 

Het volledige stappenplan van inschrijving voor deelname vindt u ook terug in het informatie memorandum.

Wat is een obligatie?

Een veelgestelde vraag is: wat is een obligatie? Wij leggen het graag uit.

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de uitgevende instelling is aangegaan. 

Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie heeft een vordering op de uitgevende instelling en ontvangt hierover een rentevergoeding van de uitgevende instelling. 

Meer over obligaties vindt u hier.

Kan ik schriftelijk informatie ontvangen?

Ja, via info@zibinvestments.nl kunt u voor elk project het informatie memorandum per post opvragen.

Wat is een investeerderstoets?

Sinds 1 april 2016 geldt voor beleggen een verplichte investeerderstoets. ZIB heeft hiervoor deze investeerderstoets ontworpen. Voorafgaand aan iedere investering wordt deze toets afgenomen. De toets is bedoeld om investeerders bewust te maken van de mogelijke risico's die verbonden zijn aan investeren. Op basis van uw antwoorden beoordeelt u zelf of u het verantwoord vindt om te investeren.

De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om u bewust te maken of u voldoende kennis en ervaring heeft met de financiële sector, beleggen in het algemeen en in obligaties in het bijzonder, en of u zich bewust bent van de gepaard gaande risico’s. De investeerderstoets wordt afgenomen bij een eerste deelname via ZIB of voorafgaand aan iedere investering die voor het eerst het bedrag van € 500 overschrijdt aan totale investering via ZIB. Vervolgens wordt bij iedere volgende deelname waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag van resp. € 5.000, € 10.000, € 20.000 en € 40.000 wordt overschreden, een beperktere toets (de herhaalde investeerderstoets) afgenomen.

Ben ik verplicht om bij deelname de investeerderstoets in te vullen?

Ja, met deze toets beoordeelt u voor uzelf of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Inschrijvingen zonder investeerderstoets kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Meer informatie over de investeerderstoets vindt u op deze pagina onder 'wat is een investeerderstoets?'.

Wat houdt het klantenonderzoek in?

ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van (1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als Investeerder te weigeren.

Wat wordt bedoeld met klantacceptatie, -classificatie en de passenheidstoets?

Bij registratie als Investeerder verricht ZIB een klantenonderzoek. ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van (1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als Investeerder te weigeren.

Klik hier voor informatie over acceptatie, classificatie en de passendheidstoets

Kan ik als buitenlandse investeerder ook deelnemen?

Obligaties worden uitsluitend aangeboden aan Nederlandse investeerders. De obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht buiten Nederland.

Hoe kan ik mijn lening overdragen/verhandelen?

Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat u deze op elk gewenst moment kunt over dragen. U bent dus niet afhankelijk van de aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden die in Nederland woonachtig zijn. Door middel van een schriftelijke overeenkomst kan deze overdracht gerealiseerd worden.

Heeft u obligaties in een bestaand project en wilt u deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Vragen over uw belegging in obligaties

Wanneer ontvang ik rendement?

Het moment van uitbetaling van de rente vindt periodiek plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Deze kunnen per project verschillen. In het informatie memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Wat gebeurt er met mijn investering bij overlijden?

Obligaties kunnen onder algemene titel krachtens erfrecht overgaan op erfgenamen van de obligatiehouder. In dergelijk geval dient de erfgenaam kennisgeving te doen en een verklaring van erfrecht te overleggen waaruit de toedeling blijkt. Na afdoende bewijs, zal de wijziging worden verwerkt in het register.