Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

ZIB Investments - Regelgeving

De huidige fondsen van ZIB Investments Beheer B.V. zijn “closed-end” fondsen. Dit zijn fondsen waarvan het aantal participaties niet wordt uitgebreid gedurende de looptijd en de terugbetaling plaatsvindt volgens afspraken. Na 11 juli 2013 heeft ZIB geen nieuwe fondsen uitgegeven.

Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing (de Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. Omdat alle fondsen van ZIB voor deze datum zijn opgericht en het “closed-end” fondsen betreft, vallen de fondsen van ZIB Investments Beheer BV niet onder de regelgeving van de AIFMD.