Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Regelgeving ZIB Crowdfunding B.V.

ZIB Crowdfunding B.V.
Wij hebben als ZIB Crowdfunding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) per 7 oktober 2015 een ontheffing gekregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 eerste en vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

ZIB Crowdfunding staat geregistreerd onder nummer 19000039. Het register van de AFM kunt u hier inzien. 

Bestuurders van ZIB Crowdfunding B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

KiFid

ZIB Crowdfunding B.V. is geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. U kunt bij het KiFid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst. Kifid is onpartijdig en onafhankelijk.

Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Wij leveren u graag een optimale dienstverlening. Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden, bekijken wij onze processen voortdurend. Het kan gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over deze dienstverlening. Wij vinden het dan belangrijk om klachten zorgvuldig af te handelen. Het stelt ons in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Lees hier meer over klachten en geschillen.