Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V.
Voor begeleiding van de uitgifte van overdraagbare obligaties hebben wij als ZIB Beleggingsonderneming B.V. een vergunning ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft).

ZIB Beleggingsonderneming B.V. is opgenomen in het register van de AFM. Wij staan hiermee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 

Bestuurders van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

Meer informatie voor u als belegger

KiFid

ZIB Beleggingsonderneming B.V. is geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. U kunt bij het KiFid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst. Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl.