Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Portefeuille juni 2021

Openstaande bedrag lening/afgelost

Zandvoort CF
€ 2.500.000,00
€ 0,00
Zandvoort CF
Openstaande lening: € 2.500.000,00
Afgelost: € 0,00
Bruinisse Vastgoed
€ 0,00
€ 13.850.000,00
Bruinisse Vastgoed
Openstaande lening: € 0,00
Afgelost: € 13.850.000,00
Slot Oostende
€ 0,00
€ 425.000,00
Slot Oostende
Openstaande lening: € 0,00
Afgelost: € 425.000,00
Ziekenhuis Vlissingen
€ 8.450.000,00
€ 2.150.000,00
Ziekenhuis Vlissingen
Openstaande lening: € 8.450.000,00
Afgelost: € 2.150.000,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Leningportefeuille

De informatie op deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: 01-06-2021

  31-12-2016 % 31-12-2017 % 31-12-2018 % 31-12-2019 % 31-12-2020 % 01-06-2021 %
Totaal verstrekte leningen € 11.025.000   € 11.025.000   € 27.375.000   € 27.375.000 € 27.375.000 € 27.375.000
Aantal verstrekte leningen 2   2   4   4 4 4
Totaal afgelost € 150.000 1,36% € 300.000 2,72% € 1.679.900 6,14% € 15.561.550 56,95% € 16.425.000 60,00% € 16.425.000 60,00%
Aantal lopende leningen 2 2 4 3 2 2
Totaal openstaand¹ € 10.875.000 98,64% € 10.725.000 97,28% € 25.695.100 93,86% € 11.813.450 43,15% € 10.950.000 40,00% € 10.950.000 40,00%
Totaal uitbetaalde rente² € 524.300,76   € 1.076.210,76   € 2.144.895,17   € 3.202.071,09 € 3.749.049,59 € 3.854.675,90
Afboekingen € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 0 0%
Gemiddeld Netto rendement³   4,90%   5,00%   4,29% 4,05% 4,64%

Betalingsachterstanden

De informatie op deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: 01-06-2021

  Aantal projecten %
Totaal openstaande leningen 2 projecten € 10.950.000  
Totaal betalingsachterstanden geen € 0 0%
Geen betalingsachterstand4 2 projecten € 0 0%
Betalingsachterstand5
45 tot 75 dagen
0 projecten € 0 0%
Betalingsachterstand5
75 tot 90 dagen
0 projecten € 0 0%
Projecten afgeboekt6
(default, ≥ dan 90 dagen)
0 projecten € 0 0%

 

Begrippenlijst

1. Totaal openstaand: Totaal saldo verstrekte leningen minus de aflossingen.
2. Totaal uitbetaalde rente: Het totaal aan uitbetaalde rente voor alle leningen.
3. Gemiddeld netto rendement: De gemiddelde rente van alle leningen minus afgeboekte posten minus de kosten van het platform. Er worden geen jaarlijkse kosten berekend bij ZIB Crowdfunding. Per project wordt éénmalig emissiekosten in rekening gebracht. Deze emissiekosten verschillen per project en worden bij aanvang van het project door investeerders betaald aanvullend op het leningbedrag. Deze kosten zijn niet meegenomen in de berekening van het gemiddeld netto rendement.
4. Geen betalingsachterstand: In de betalingsachterstanden zijn ook betalingsachterstanden tot 45 dagen opgenomen. Indien betalingsachterstanden van toepassing zijn wordt het gehele nog af te lossen bedrag van de Geldnemer die in achterstand verkeert opgenomen in de post betalingsachterstanden.
5. Betalingsachterstand: Alle betalingsachterstanden tussen 45 en 90 dagen.
6. Afboekingen: Totaal deel hoofdsom leningen dat is afgeschreven inclusief leningen met betaalachterstand ≥ 90 dagen.
7. Emissiekosten: Eenmalige vergoeding van 2% over de nominale waarde van de te verstrekken lening per Geldgever voor ZIB Crowdfunding, voor haar werkzaamheden bij het aanbieden van de propositie. Deze kosten verhogen het te storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. De werkelijk in rekening gebrachte emissiekosten kunnen per project afwijken.