Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Sponsoring Leerstoel Standardisation Management

Sinds kort sponsort ZIB de bijzondere leerstoel Standardisation Management van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Wat houdt die leerstoel in?
Wat hebben smart phones, de dijken in Zeeland, platforms voor crowd-funding en medische zorg in een ziekenhuis gemeen? Ze voldoen aan eisen, die bedrijven of andere organisaties zelf hebben geformuleerd, die tussen partijen zijn afgesproken en/of die van overheden afkomstig zijn. Veel van die eisen zijn bedoeld om herhaald te worden toegepast. Dan is er sprake van normalisatie.

Normalisatie is essentieel voor de ontwikkeling van technologie en het functioneren van de maatschappij. Dit wordt alleen maar belangrijker omdat alles met alles verbonden wordt, maar toch wordt dit fenomeen nauwelijks systematisch doordacht.

Een van de weinig plekken in de wereld waar dit wel gebeurt is de Rotterdam School of Management, Erasmus University – de bedrijfskundefaculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar is prof. dr. ir. Henk de Vries onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Standardisation Management’. Hij wil onderzoek doen naar hoe bedrijven normalisatie kunnen inpassen in hun strategie, hoe complexe normalisatieprojecten waarin veel partijen samenwerken toch tot een goed resultaat kunnen komen, en hoe op landsniveau normalisatie het beste kan worden aangepakt.

Zijn leerstoel wordt financieel mede mogelijk gemaakt door ZIB en door het Nederlands Normalisatie-instituut NEN.