Beleid Beheerste Beloning - belangen van u als klant voorop

Het Beleid Beheerste Beloning heeft als doel om de belangen van klanten van ZIB altijd prioriteit te geven boven enig ander belang. In het bijzonder kan de beloning van een medewerker binnen de organisatie van ZIB op geen moment reden zijn tot het maken van keuzes en/of het verlenen van de dienstverlening op een wijze die bevorderend is voor het eigen belang van de medewerker of het belang van de onderneming maar (mogelijk) ten nadele van het belang van de klant.

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering. Dit betekent onder meer dat waar mogelijk wordt voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van de zorgplicht.

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform maandsalaris dat niet afhankelijk is van targets. De medewerkers ontvangen geen variabel salaris. ZIB stuurt haar medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en de onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt mede het vaste inkomen van onze medewerkers.

Aanpassingen in het beleid
Het Beleid Beheerste Beloning is vastgesteld door het bestuur. Wijzigingen in het beleid kunnen slechts met toestemming van alle bestuursleden worden aangebracht. Deze wijzigingen kunnen gedreven worden door veranderende wet- en regelgeving, actuele en toekomstige risico's en door de interne behoefte het beleid te verbeteren. 
Jaarlijks vindt er door het bestuur een evaluatie plaats over het beloningsbeleid om te zien of het beleid voldoet aan geldende wet- en regelgeving.