Terug

Investeren in zorgvastgoed steeds populairder

22 augustus 2019 

In de eerste helft van 2019 werd 40% meer geïnvesteerd in zorgvastgoed dan in dezelfde periode vorig jaar. In vastgoed in de zorg werd in het eerste halfjaar circa 415 miljoen euro geïnvesteerd. Vorig jaar was dat nog € 300 miljoen. Er werd voornamelijk geïnvesteerd in extramuraal zorgvastgoed (gebouwen voor ambulante zorg).

De interesse om te investeren in zorgvastgoed neemt de laatste jaren flink toe. In 2017 kwam het investeringsvolume uit op 700 miljoen euro: destijds een record. Eind 2018 stond de teller op € 945 miljard. Verwacht wordt dat de omvang in het tweede halfjaar van 2019 weer verder zal stijgen en het totale beleggingsvolume in 2019 meer dan € 1 miljard bereikt1.

Marktontwikkelingen zorgsector

Een van de belangrijkste vragen binnen de zorgsector is hoe om te gaan met detoenemende vergrijzing van de bevolking. In combinatie met de terugtredende overheid (o.a. door toestaan beperkte marktwerking en het scheiden van wonen en zorg) en decentralisatie van curatieve zorg (zorg die zich richt op genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen). Vooral de eerste en anderhalve lijn zorg maakt een sterke groei door in tegenstelling tot de ziekenhuiszorg en GGZ. Het gevolg van deze ontwikkelingen is een toenemende vraag naar goede woonvoorzieningen voor ouderen en (al dan niet in combinatie met) gezondheidscentra.

Hervorming overheid

De langdurige zorg wordt door de overheid hervormd. De redenen hiervoor zijn zowel kwalitatief als financieel van aard. Het kwalitatieve aspect houdt in dat men steeds langer zelfstandig wil blijven wonen. Daarbij stellen ouderen meer eisen op het gebied van grootte van de woningen, ligging en aanwezige voorzieningen. Daarnaast leidt de vergrijzing ertoe dat het zorgstelsel financieel onder druk staat.

Meer lichte zorgvragers

Het overheidsbeleid stuurt aan op het scheiden van wonen en zorg voor de lichte zorgvragers. Zij, of hun sociale netwerk, dienen voortaan zelf in hun huisvesting te voorzien. Er zijn steeds meer initiatieven om ouderenhuisvesting te realiseren voor deze lichte zorgvragers. Dit gaat dan om zelfstandige woningen/appartementen waarbij zorg dichtbij is. Daarnaast zijn er faciliteiten voor gemeenschappelijke activiteiten, zoals samen eten, sporten etc.

ZIB en zorgvastgoed

ZIB heeft onlangs project Zevenbergen succesvol volgeschreven. Bij dit project is een investering gedaan in een bestaand wooncomplex voor ouderen in Zevenbergen. Dit wooncomplex is bestemd voor lichte zorgvragers. In 2015 realiseerde ZIB ook succesvol project Ziekenhuis Vlissingen. Door middel van crowdfunding is destijds
€ 10,6 miljoen opgehaald voor de aankoop en het renoveren van dit ziekenhuis.

Ook investeren?

ZIB verwacht in de toekomst meer projecten te kunnen realiseren op het gebied van zorgvastgoed. Op de hoogte blijven van onze projecten? Klik dan hier voor meer informatie.

1Bron: www.participaties.nl